Skole og utdanning

BESØK FOR SKOLER, HØYSKOLER OG UNIVERSITETER

Vi tilbyr gratis eller rabatterte omvisninger for alle utdannelsesinstitusjoner som ønsker å besøke museet.  Det tilbys omvisninger i museets samling, temporære utstillinger eller i skulpturparken og Renzo Pianos arkitektur. Omvisningene holdes på norsk eller engelsk i museets åpningstider (stengt hver mandag).

Kontakt oss:
E-post: omvisning@fearnleys.no
Telefon: 22 93 60 60 

Det er også mulig å besøke museet uten omviser, men grupper som ønsker dette bes si i fra én uke i forveien til omvisning@fearnleys.no.

Les mer om våre unike tilbud til skoleklasser, den kulturelle skolesekk, aktivitetsskolen, sommerskolen og høyskolene og universiteter.

Velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet