Videregående skole

VIDEREGÅENDE TRINN

Los Angeles - A Fiction - Sett gjennom en app
Tidspunkt: høst 2016 Uke 45, 49 og 50, kl. 12.00 - 14:00 / vår 2017, Uke 2 & 3, kl. 12.00 - 14:00

Vi inviterer videregående elever til å bli kjent med samtidskunst fra Los Angeles gjennom appen Kunstporten hvor de kan lytte på lydfiler, utforske verkene og samtale om kunst.

Los Angeles kjennetegnes av en utpreget urban livsstil, Hollywood, sol og surfing, men også en svært aktiv kunst- og kulturscene som har gjort seg bemerket i den internasjonale kunstverden. Utstillingen Los Angeles – A Fiction vil fokusere på både den yngre og eldre generasjonen og gi et vidt blikk på denne spennende kunstscenen sett gjennom moderne teknologi!

Samtidskunst fra Los Angeles – sett gjennom en App er et unikt formidlingsprosjekt som benytter mobilapplikasjonen Kunstporten til å skape deltagelse, aktivitet og dialog mellom elevene.

Los Angeles – A Fiction presenterer tre generasjoner kunstnere: Den eldre generasjonen, «mid-career»-kunstnere og den unge generasjon av nyetablerte samtidskunstnere. Elevene kan se eksempler på en spesifikk Los Angeles-basert konseptkunst som hos John Baldessari og Ed Ruscha som lar seg inspirere av både Californias mediekultur, topografi og Billboards.  Kunstnere som Robert Irwin og Larry Bell skapte en særegen vestkystminimalisme på 1960- og 70-tallet. Disse kunstnerne, kjent som Light and Space og Finish Fetish-kunstnere, skapte minimalistiske objekter i materialer som var hentet fra den californiske bil- surfe- og flyindustrien, og utforsket de karakteristiske lys- og landskapsforholdene i California.

Det har også vært et dominerende performance-miljø i Los Angeles hvor kunstnere som Charles Ray og Paul McCarthy har utforsket kropp og kjønnsidentitet på ulike måter. Alle disse kunstartene er karakteristisk for samtidskunstens utvikling og den postmoderne perioden.

Les mer på DKS sine nettsider.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet