OMVISNING FOR SKOLEKLASSER

OMVISNING FOR SKOLEKLASSER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE

Astrup Fearnley Museet ønsker alle skoleklasser velkommen til inspirerende møter med samtidskunst i de aktuelle utstillingene. Våre dyktige formidlere tilpasser den dialogbaserte omvisningen til de ulike alderstrinnene med begreper og vinklinger som de kan forstå og relatere seg til.

Målet er å motivere elevene til samtaler rundt kunstverkene og dermed lære mer om verdien av kreativ virksomhet og kunstneriske uttrykk. Møtet med samtidskunst vil kunne bidra til en høyere refleksjon rundt kunstens betydning i samfunnet og egen kreativ utfoldelse.

Våre omvisninger for skoleklasser er gratis. Tilbudet gjelder både grunnskolen og videregående.

Tidspunkt: tirsdag til fredag kl. 11, 12 og 13
Varighet: 45 minutter. 
Antall: maks 35 elever per gruppe.

Dersom det ønskes omvisning utenom de oppsatte tidspunktene koster dette kr. 1050,-

Påmelding: én uke i forveien til omvisning@fearnleys.no

 

Det er også mulig å besøke museet uten omviser, men grupper som ønsker dette bes si i fra minst én uke i forveien til omvisning@fearnleys.no

Avbestilling må skje senest dagen før omvisning. Dersom avbestilling ikke mottas innen 24 timer før avtalt omvisning faktureres skolen med kr. 1050,-

Ønsker du å motta informasjon om våre skoletilbud?
Send navn og e-postadresse til formidlingskoordinator Ida Sannes Hansen: i.sannes@fearnleys.no

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet