Omvisningstilbud

Astrup Fearnley Samlingen

Alderstrinn: Alle

Bli kjent med vår samling av nåtidens kjente kunstnere som Damien Hirst, Jeff Koons og Anselm Kiefer. Her kan vi tilby en introduksjon til ulike uttrykk innen samtidskunsten eller med tematiske vinklinger som for eksempel engelsk omvisning om amerikansk samtidskunst.

Les mer i våre lærerveiledninger for grunntrinnet og videregående skoler.

 

Postmodernisme

Alderstrinn: ungdoms-  og videregående trinn

Vi tilbyr en omvisning i museet samling hvor vi vektlegger begrepet postmodernisme og hvordan det har vært utrykket i samtidskunsten fra 1970-tallet til i dag. Begrepet postmodernisme benyttes i flere fagfelt som filosofi, litteratur og kunst om et brudd med modernismens universalisme ved å innføre en kritisk holdning til «de store fortellingene». I kunsten vokste den postmodernistiske kunsten frem som en reaksjon på modernismens formalisme på slutten av 1970-tallet. Postmodernistiske kunstnere bryter ned kunsten elitepregede purisme ved å oppløse grensen mellom original og kopi, jamstille kunst og populærkultur og utfordre etablerte «sannheter» om kjønn og etnisitet slik sett i 1980- og 90 tallets identitetspolitikk.

 

Temporære utstillinger

Alderstrinn: Alle

Museet skifter utstillinger flere ganger i året hvor man kan oppleve tematiske gruppeutstillinger eller omfattende presentasjoner av samtidens store kunstnere. Nå tilbyr vi en omvisning i utstillingen Los Angeles - A Fiction som presenterer 34 kunstnere og 84 forfattere fra byens kunst- og litteraturscene fra de siste 50 årene. Kunstnerne i utstillingen spenner fra de som har skapt kjente verk som har blitt synonymt med Los Angeles til yngre kunstnere som gir et nytt, forfriskende inntrykk av byen.

Les mer i våre lærerveiledninger for grunntrinnet og videregående skoler.

Les mer om våre aktuelle og fremtidige utstillinger.

 

Skulpturparken og Renzo Pianos Arkitektur

Alderstrinn: Alle.

Bli med på en vandring i skulpturparken der vi blir kjent med verk fra Selvaag-samlingen og det ikoniske museumsbygget tegnet av Renzo Piano. Omvisningen foregår utendørs og er derfor tilgjengelig mars – oktober.

 

Det er også mulig å besøke museet uten omviser, men grupper som ønsker dette bes si i fra minst én uke i forveien til omvisning@fearnleys.no

Avbestilling må skje senest dagen før omvisning. Dersom avbestilling ikke mottas innen 24 timer før avtalt omvisning faktureres skolen med kr. 1050,-

Ønsker du å motta informasjon om våre skoletilbud?
Send navn og e-postadresse til formidlingskoordinator Ida Sannes Hansen: i.sannes@fearnleys.no

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet