Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og bor i Oslo. Kursene tilbys i de to første og de to siste ukene i elevenes sommerferie – uke 26, 27, 32 og 33 og varer fra mandag til fredag i en uke.

Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Siden 2013 har Astrup Fearnley Museet vært en del av kurset: Fortell med foto - historier med digitale verktøy under fagområdet IKT for 3.-4. trinn.

«Vi bruker kamera og andre digitale verktøy til å fortelle og skrive historier. Du lærer å bruke programmer og teknikker til å redigere bilder og tekst, og vi drar på omvisning og kreativt verksted på Astrup Fearnley Museet.»

Påmelding skjer via Sommerskolens nettsider.

 

VELKOMMEN!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet