Cindy Shermans iscenesettelser

Publisert under Utstillinger, Kunstformidling 27.11.2015, 12:21 av Astrup Fearnley Museet med

Cindy Sherman (f. 1954) tilhører en generasjon postmoderne kunstnere, ofte omtalt som the Pictures Generation, som tok i bruk fotografiet og redefinerte det i en stadig mer visuelt orientert kultur.

Se også:

På slutten av 1970-tallet skapte hun den kjente serien Films Stills, der hun iscenesatte seg selv i fotografiske fremstillinger av en rekke gjenkjennelige kvinneroller fra filmens verden.

Fotografiene av ulike kvinnefigurer ser ut som pressebilder fra et filmsett, men alle kvinnene i bildene er Sherman selv. Betraktet i sin helhet kan Untitled Film Stills leses som en encyklopedisk gjennomgang av kvinneroller inspirert av 1950- og 60-tallets Hollywood, film noir og europeiske kunstfilmer. Gjennom bildene satte Sherman søkelys på den kulturelle representasjon av kvinnelighet i populærkulturen.

I Shermans senere verk utvikler hun denne måten å jobbe på ytterligere. Ved hjelp av masker, parykker og proteser bruker hun seg selv som modell i verk som fremstiller alt fra filmstjerner og midtsidepiker til sosietetskvinner og historiske figurer. Slik utforsker hun etablerte sjangre som film, motefotografi og portretter, og retter dermed et kritisk blikk på den kulturelle representasjonen av kvinnelighet.

Ved å selv være både modell og skaper av fotografiene, er det selve ideene Sherman approprierer – de bilder og fremstillinger som allerede eksisterer som kulturelle produkter i oss. Hennes bilder reflekterer vår egen forestillingsverden og åpner for nye tolkninger av velkjente fenomener.

Shermans bilder ble nøkkelverk i en omveltende tid for kunstbegrepet, og utfordrer fortsatt idéer om representasjon, identitet og portrett.


I vår aktuelle utstilling Good Morning America kan man nå se Fillm Stills fra 1970-tallet og verk helt frem til 2010-tallet. 

blog comments powered by Disqus

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet