Hvilken pit er det han snakker om?

Publisert under Utstillinger 03.10.2017, 12:40 av Renate Thorbjørnsen med

Mange som har sett eller ønsker å se den nye utstillingen av Matias Faldbakken undrer seg kanskje over tittelen. Hva betyr den egentlig, hvor kommer den fra, og hva er forbindelsene mellom tittelen og utstillingen?


Matias Faldbakken danner ofte grunnlag for flere klangbunner i sine verk, både i de litterære og i de kunstneriske. Hans bruk av et bredt spekter av referanser fra klassisk maleri og litteratur til moderne teknologi, punk og skatekultur åpner for vidt forskjellige tolkninger og forklaringer. Dette gjelder også for tittelen Effects of Good Government in the Pit. Noen av inngangene til tittelen kan du lese om i det følgende, og avslutte med Thomas Seltzers åpningstale til utstillingen, der han spør seg: «[…] - hvilken pit er det han snakker om? Er det en random grop? Er det torturgrava til Edgar Allen Poe eller Nietzsches 'avgrunn' som man ikke må stirre for lenge ned i? Er det the pit, dvs det gruvearbeidere kaller gruva? Eller det man kaller et fall enten i karriere eller i livet selv?»

Helt konkret er tittelen hentet fra en freske av Ambrogio Lorenzetti The Allegory of Good and Bad Government fra 1338-1339. Fresken finnes i rådhuset i Sienna i Italia og består av seks scener: Allegory of Good Government, Allegory of Bad Government, Effects of Bad Government in the City, Effects of Bad Government in the Country, Effects of Good Government in the City and Effects of Good Government in the Country. I Faldbakkens tittel er city og country erstattet med pit, som betyr grop, grøft, hull, dump, eller en betegnelse på en fordypning eller forsenkning, et område nedsenket fra resten av (den organiserte) verden, en slags undergrunn.

I utstillingen kan the pit opptre som en metafor for kunstnerens studio, der det å grave seg ned i kunstnerisk praksis står i kontrast til organisert lønnsarbeid. I en slik sammenheng representerer en museumsinstitusjon som Astrup Fearnley Museet den forvaltende delen som løfter kunstverkene ut av verkstedet og inn i det organiserte museumsrommet, der utstillingen blir effekten av «good government in the pit».

Tittelen henspiller også på temaer Faldbakken ofte tar opp i sitt kunstnerskap, som dissens og opposisjon, og motsetningsforholdet mellom undergrunnen, frihetssonene, og det konforme, lovstyrte. The Pit var navnet på det ikoniske skateanlegget på Venice Beach på 60-tallet. Faldbakken refererer ofte til skateboard-kulturen gjennom bruk av merkenavnene H-Street og Thrasher i verkene sine. Eksempler på ungdomskultur og «uregjerlig motkultur», som i likhet med all motkultur til slutt absorberes av massekulturen.

Eller refererer the pit til gulvet foran en konsertscene? Et sted der punken utfoldet seg i Los Angeles 40 år tilbake i tid? Til slike tapte frihetssoner, som Thomas Seltzer beskriver i talen sin, i avsnitt som gjerne må fremheves her før det leses i sin sammenheng:

«Jeg føler at disse tapte 'pitsene', disse tapte frihetssonene, er et gjennomgangstema i Matias Faldbakken sitt virke, både når han jobber med tekst og når han jobber visuelt. Faldbakken formidler en oppgitthet over at disse pits’ene gang på gang blir regulert i stykker og stengt, og jeg føler at det på grunn av dette ligger en tung melankoli, et savn og til og med en sorg i bunnen av mye av arbeidet hans, en vár sorg som jeg synes er veldig fin og som rører meg veldig.

For det er ingen reaksjonær eller fatalistisk oppgitthet vi finner hos Faldbakken. Som vi alle vet så det er veldig mye humor og kødding og glimt-i-øyet i veldig mye av det han gjør, og jeg føler at det nettopp i denne humoren hans ligger et dypt og inderlig håp og kanskje til og med et løfte om at små pits, små lommer av ekte frihet, pusterom og reell motstand fremdeles er mulig, om enn med litt GODARTET government.»

Les hele Thomas Seltzers flotte åpningstale (i velkjent skarp-underholdende stil), illustrert med fotografier fra Los Angeles' punk-pit av Edward Colver, her!

blog comments powered by Disqus

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet