Ann Lisbeth Hemmingsen om neo-ekspresjonisme

Publisert under Kunstformidling 14.02.2018, 09:45 av Renate Thorbjørnsen med

Tirsdag 20. februar holdes det femte foredraget i vårt medlemskurs Hva er samtidskunst? I dette foredraget vil kunsthistoriker Ann Lisbeth Hemmingsen snakke om neo-ekspresjonisme, eller ny-ekspresjonisme. Vi stilte henne noen spørsmål om temaet og hva publikum kan forvente å høre om på foredraget.

Kan du si noe om hva det er ved neo-ekspresjonisme du finner spesielt interessant og som du ser frem til å fortelle publikum om på foredraget?

- Jeg har personlig alltid vært fascinert av kunst – både musikk, litteratur og billedkunst – som ikke er redd for å uttrykke følelser, inneholder flere lag av referanser og som utforsker ulike sider ved mennesket og samfunnet. Spesielt den tyske etterkrigs-generasjonen av kunstnere innenfor ny-ekspresjonismen formidlet viktige og dels problematiske tema gjennom kunsten sin. Ny-ekspresjonismen ble etterhvert en svært omfattende tendens i den vestlige kunsthistorien, og det finnes så utrolig mange ulike kunstnere man kan plassere i nettopp denne kategorien. I tillegg synes jeg det er fryktelig spennende med maleri i allmennhet, spesielt når det kommer i slike store format som flere av kunstnerne jeg skal snakke om arbeidet med. 

Hva vil du si at neo-ekspresjonismen har hatt å si for maleriet i vår tid? 

- At en generasjon unge kunstnere rett og slett ville jobbe med noe som ble betraktet som så tradisjonelt og historietungt som maleri viser oss at maleriet aldri mistet sin relevans, og det ser vi i samtidskunsten nå også. I tillegg våget disse kunstnerne å jobbe med et personlig, ekspressivt og figurativt uttrykk midt oppi mylderet av nye retninger, medier og teknikker i kunsten på 1960- og 70-tallet. 

Har du et favorittverk eller kunstner innen feltet du spesielt vil fremheve?

- Hvordan man oppfatter kunst er subjektivt men jeg må innrømme at det er vanskelig å kun fremheve en kunstner eller et verk av alle som jeg skal snakke om ... publikum får rett og slett møte opp og forhåpentligvis finne sin egen favoritt!

 

Hør henne fortelle mer på foredraget Hva er neo-ekspresjonisme? tirsdag 20. februar kl. 19:00!

Ann Lisbeth Hemmingsen er Cand. Philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø. Hun jobber med formidling ved Galleri Würth og er omviser på Astrup Fearnley Museet.

 

---
Kursrekken er for medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb. Er du ikke medlem, men ønsker å delta kan du melde deg inn i dag! 

blog comments powered by Disqus

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet