Marie Løchen om minimalisme

Publisert under Kunstformidling 24.01.2018, 09:16 av Renate Thorbjørnsen med

Tirsdag 30. januar holdes vårt andre foredrag i medlemskurset Hva er samtidskunst? I dette foredraget vil kunsthistoriker Marie Løchen snakke om minimalistisk kunst. Vi spurte henne hva ved denne kunstreningen hun ville fremheve som spesielt interessant.

- Minimalistisk kunst har blitt omtalt som en videreføring av tanken om at kunst skal ha sin egen virkelighet og ikke imitere eller referere til omverden, verken konkret eller metaforisk. Jeg synes det er interessant å se hvordan dette ikke bare medførte en radikal reduksjon av selve formen, men også en nytenking rundt hva et kunstverk egentlig er og et grunnleggende nytt syn på betrakterens rolle. Med minimalismen blir malerier og skulpturer forvandlet til objekter; objekter som er utstilt slik at vi, betrakterne, skal bevege oss rundt dem og la våre skiftende synsvinkler forandre kunstverkets form. Her vil du ikke lenger finne skulpturer plassert oppe på avgrensende sokler, men heller direkte på gulvet og direkte i betrakterens egen sfære. Og det er nettopp det som gjør minimalistisk kunst spesielt interessant for meg; at det er verk som er skapt for oss og skapt for at vi skal sanse og erfare den.


Hør henne fortelle mer på foredraget Hva er minimalisme? tirsdag 30. januar kl. 19:00!


Marie Løchen er mastergradsstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. I tillegg jobber hun som kunstformidler på Astrup Fearnley Museet, med spesielt fokus på formidling til barn og unge. 

---

Kursrekken er for medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb. Er du ikke medlem, men ønsker å delta kan du melde deg inn i dag! 

blog comments powered by Disqus

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet