Personvern, vilkår og betingelser

Astrup Fearnley Museet ønsker å ivareta vårt publikums tillit og behandler alle opplysninger i henhold til gjeldene lovverk om personvern.

Medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb
Vi lagrer våre aktive medlemmers navn og e-postadresse for å kunne invitere til utstillingsåpninger og medlemskurs, samt sende ut informasjon om museets aktiviteter via vårt nyhetsbrev. Kontaktinformasjonen behandles og lagres sikkert og fortrolig og brukes ikke i andre sammenhenger enn de du har takket ja til ved opprettelsen av ditt medlemskap. 

Ønsker du ikke lenger å være medlem i kunstklubben kan du ta kontakt på shop@fearnleys.no

Nyhetsbrev
Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra Astrup Fearnley Museet kan du melde deg av ved å bruke link i høyre hjørne i det mottatte nyhetsbrevet eller ta kontakt på marked@fearnleys.no

I henhold til EUs nye forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), vil vi etter at du har tatt kontakt slette de data vi har lagret om deg.  


VILKÅR OG BETINGELSER FOR 
ASTRUP FEARNLEY MUSEETS NETTSIDE OG APP
Astrup Fearnley Museet respekterer dine krav til personvern og setter stor pris på både din nedlasting av app og besøk på vår nettside afmuseet.no. Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at vi følger alle gjeldene forskrifter for behandling av kundeopplysninger, slik at du skal kunne føle deg trygg når du besøker oss. Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Astrup Fearnley Museet er forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte. Det er fullt mulig å besøke vår nettside afmuseet.no uten at du må gi fra deg noen personlige opplysninger. Det er først når du ønsker å laste ned vårt app vi trenger informasjon for å kunne levere tjenesten du ber om. Denne erklæringen om vår personvernpolicy gir deg informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene og hvilke opplysninger vi lagrer. Erklæringen er gjeldene for nedlasting av app og nettsiden afmuseet.no

Hva er personvern?
Personvernet skal beskytte mot misbruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. For mer informasjon om personvern, se www.datatilsynet.no

Hvilke personopplysninger ber vi om?
Når du bruker vår app henter vi de opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg best mulig service. Dette inkluderer navn, telefonnummer og e-postadresse.

Hvordan brukes personopplysningene?
Som beskrevet ovenfor brukes personopplysningene først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Personopplysninger blir også brukt til å sikre at du som kunde får riktig bestilling til riktig tid. Hvis du har godtatt nyhetsbrevavtalen på nett, vil din e-postadresse brukes til utsendelse av nyhetsbrev fra Astrup Fearnley Museet.

Leverer vi ut opplysningene som er registrert om deg?
Opplysningene vi samler inn, blir ikke under noen omstendigheter utlevert til andre organisasjoner eller virksomheter. Når det gjelder innsynsrett og rett til korrigering og/eller sletting er det viktig for oss at du som kunde til enhver tid har tilgang til og muligheten til å endre dine personopplysninger. For oss betyr dette at dine personopplysninger blir korrekte og fullstendige slik at vi hele tiden kan yte deg best mulig service. For deg betyr det at du til enhver tid har oversikt over hva vi har lagret. Ønsker du å endre eller få innsyn i informasjon vi har registrert kan du ta kontakt på info@fearnleys.no.

Hva registrerer vi ved besøk på nettsidene?
Vi registrerer automatisk din IP-adresse og cookies når du besøker vår nettside afmuseet.no. Cookies eller informasjonskapsler er en fil som blir lagret på din harddisk og sier noe om når du sist besøkte afmuseet.no og hvilke innstillinger du valgte. Dette gjør vi for å hele tiden kunne finne ut hvilke deler av vår nettside som er mest besøkt. På den måten hjelper du til med at vi kan forbedre oss. Det er viktig å presisere at disse opplysningene ikke knyttes mot deg som person og de har ingenting med dine personopplysninger å gjøre.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger lagres under hele kundeforholdet. Ønsker du å avslutte kundeforholdet, vil dine personopplysninger bli slettet på oppfordring fra deg. Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker afmuseet.no. Ønsker du å slette cookies fra din maskin, er dette fullt mulig og vil ikke berøre ditt kundeforhold hos Astrup Fearnley Museet. Vær oppmerksom på at neste gang du besøker afmuseet.no, vil det opprettes nye cookies av samme grunn som beskrevet tidligere.


Med hilsen,
Astrup Fearnley Museet

 

Sist endret: 28.06.2018

 

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet