Fionn Meade: Re-montering av det redaksjonelle rommet

Dato
08.11.2012
Time
17:00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Nachleben
Hva er nærhet? Spørsmålet er relevant som en respons til de forflatende effektene av den digitale utmattelsen som i økende grad definerer vår tid – den konstante informasjonsoppdateringen, flatheten i visuell komprimering og billedproduksjon, finansmarkedets stadig økende abstraksjoner, nettverkenes fragmenterte natur – en slik avstandsløs «estetikk» kan sies å dominere deler av det moderne livet.


Kurator og skribent Fionn Meade vurderer hvordan en fornyet interesse for redaksjonelle muligheter påvirker de kuratoriske og kunstneriske sammenhengene. Hvordan vokser nye redaksjonelle posisjoner frem gjennom utstillinger og publiseringsplattformer (digitale, trykkede og kringkastede), samt sosiale arrangementer som bringer foredrag, filmvisninger og live-arrangementer sammen med kunstproduksjonen, mottakelsen av den og fortellingene om den? Hva er redaksjonenes estetiske og politiske muligheter og ansvar, og hva er det som gjør samtidskunsten til en opplagt kontekst for dette?

Som del av en pågående undersøkelse vil Meade utforske tre begreper  – raum (tysk for "rom, plass og kammer"), chroniquer (fransk  for "å skrive/anmelde"), og veshchi (russisk for "objekt og ting") – nært knyttet til tre formater som for tiden fornyer seg og fremstår som svært relevante: instituttet, tidsskriftet, og kunstnerisk forskning. Spesifikke fora og nye initiativer vil bli vurdert for å skissere ut et mer nyansert og romsligere konseptuelt begrepsapparat for det redaksjonelle.

Fionn Meade er kurator og skribent basert i New York. Han er i dag ansatt ved Senter for kuratoriske studier ved Bard College, og underviser i UD Program for Visual Arts ved Columbia University. Tekstene hans publiseres i blant annet Artforum, Bomb Magazine, Mousse Magazine, Spike Quarterly og Parkett, og han har mottatt et Arts Writer Grant fra Creative Capital og Andy Warhol Foundation.

Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle. Foredraget er inkludert i museumsbilletten og gratis for medlemmer av kunstklubben

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet