Paneldebatt om private museumsinitiativ i en global/lokal kontekst

Dato
29.11.2012
Time
kl. 17:00-19:00
Sted:
Kiefer-salen i bygg 2.
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Gunnar B. Kvaran
Vi inviterer til panel om det private museumsinitiativet i en global/lokal kontekst Diskusjonen om det private museumsinitiativet er blitt stadig mer aktuell i en Nordisk kontekst. Guggenheim-museet har forsøkt å etablere seg i Helsinki og i det svenske, danske og norske landskapet vokser det stadig frem flere private aktører på samtidskunstfeltet.

Astrup Fearnley Museet har flyttet til Tjuvholmen og har dermed fått økt oppmerksomhet på den lokale scenen. Vi ønsker i denne sammenhengen å adressere det private samtidskunstmuseets/kunsthallens rolle i en Skandinavisk kontekst.

I panelet:
- Bo Nilsson, direktør for Artipelag Konsthall utenfor Stockholm og med lang erfaring fra flere private kunstinstitusjoner i Sverige.
 - Janne Gallen-Kallela Sirén, direktør for Helsinki Kunstmuseum og en av forkjemperne for Guggenheims planer om å etablere seg i Helsinki. 
- Gunnar B. Kvaran, direktør for Astrup Fearnley Museet og med bakgrunn fra Bergen Kunstmuseum og Reykjavik Kunstmuseum.

Ordstyrer er Sune Nordgren, kunstnerisk rådgiver og kurator for Nordic Choice Art and Design og tidligere direktør for Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.

Arrangementet starter kl. 17. og finne sted i museets «Kiefer-rommet» og er inkludert i museumsbilletten.

Gratis for medlemmer i Astrup Fearnley Museets kunstklubb.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet