Ann Lislegaard - artist talk

Dato
18.10.2012
Time
17:00-18:30
Sted:
Astrup Fearnley Museet, formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Kunstnerpresentasjon
Ann Lislegaard (f. 1962) er en postkonseptuell kunstner som arbeider med arkitektoniske installasjoner, lyd og 3-D animasjoner. Kunstverkene hennes bunner i en gjennomgående interesse for rom, identitet og språk. Hun benytter seg gjerne av fragmenterte og sammensatte narrative strukturer for å utfordre de psykologiske, kroppslige og sosiopolitiske ideene som danner grunnlag for vår måte å tenke og oppfatte verden på.


Lislegaard vil presentere sin kunst med vekt på verk som er inkludert i Astrup Fearnley Samlingen, samt nyere arbeider.

Arrangementet er gratis for kunstklubbens medlemmer og ellers må man betale inngangsbillett for å komme inn på arrangementet. 

NB: Foredraget holdes på engelsk 

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet