KUNSTNERNES EUROPA - FRANKRIKE

Dato
24.01.2013
Time
Kl. 17-19
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement, L'Europe des Artistes
"Kunstnernes Europa" er en enestående og gigantisk kultursatsning og et mangefasettert forskningsprosjekt som omfatter konferanser, arrangementer, utstillinger og publikasjoner tilegnet unge, europeiske samtidskunstnere. Prosjektet er skapt og utviklet i nært samarbeid over flere år mellom Astrup Fearnley Museet i Oslo, Beyeler-stiftelsen i Basel, LVHMs stiftelse for samtidskunst i Paris og kuratoren Hans Ulrich Obrist.


Prosjektet "L’Europe des Artistes" skal kulminere i en stor utstilling som fører sammen kunstnere fra hele Europa. Utstillingen presenteres fra 2014 på de initiativtagende institusjonene, før den fortsetter videre til andre museer i Europa og resten av verden.

I forkant av utstillingen – og som en forberedelse til den – blir det arrangert en serie konferanser som starter i begynnelsen av 2013 og fortsetter frem til åpningen av den første utstillingen i 2014. Programmet består av temakvelder som arrangeres hver måned i 2013 og 2014 i de ulike partnerinstitusjonene i Oslo, Paris og Basel. Disse kveldsforelesningene er de første offentlige manifestasjonene av "L’Europe des Artistes".
Den første temakvelden arrangeres 24. januar 2013 på Astrup Fearnley Museet og handler om Frankrike. Vi har invitert to kuratorer/skribenter og en kunstner/skribent som vil fortelle om den nye, intellektuelle pulsen i Paris. Ambisjonen er å aktualisere det som lenge har vært definisjonen på Paris: dialogen og forholdet mellom de forskjellige kunstdisiplinene og områdene, og hvordan Paris har opprettholdt en intellektuell kultur – på godt og vondt. Kritiker, kunstteoretiker og filmkurator CLARA SCHULMANN får selskap av THOMAS BOUTOUX, kurator, skribent og forlegger. JASON HWANG, amerikansk kunstner og kurator, deltar også på konferansen.

Pressentasjonene holdes på engelsk. 


Om deltagerne:

CLARA SCHULMANN er en forfatter og filmkurator basert i Paris, som skriver om kunst og film. Hun har en doktorgrad i filmvitenskap fra Paris 3- Sorbonne Nouvelle, og er en hyppig bidragsyter til teoretiske og kunsttidsskrifter som May, Vacarme, Mouvement og Particules. Hun er en av grunnleggerne av kollektivet Le Silo (www.lesilo.org), som utgir nye tekster om forholdet mellom samtidskunst og film, og har organisert filmvisninger og symposier flere steder i Paris siden 2007.

THOMAS BOUTOUX er forfatter, redaktør, utgiver og kurator basert i Paris. I 2007 var han med å stifte castillo/corrales, en samtidskunstarena som er drevet kooperativt og non-profit, og som omfatter et visningssted, en bokhandel (Section 7 Books) og et forlag (Paraguay Press). castillo/corrales ble unnfanget som en ny type kunstinstitusjon – som tilbyr kunstnere, fagfolk og publikum en intim og uformell atmosfære og bidrar til eksperimentering, diskusjon og læring. Han er også en hyppig bidragsyter til tidsskrifter som Mousse og May.

JASON HWANG er kunstner og kurator fra Los Angeles som har bodd i Paris siden 2009. Sammen med kurator Romain Chenais grunnla Hwang i 2011 det uavhengige visningsstedet Shanaynay i det 20. arrondissement – Paris' nye kunstdistrikt. Shanaynay presenterer arbeidene til franske og internasjonale unge kunstnere, deriblant David Douard, Laure Prouvost, Benoit Maire, Marie Lund og Cally Spooner. (www.shanaynay.fr)

Konferansen er generøst støttet av Institut Francais Norvège.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet