Cindy Sherman - Ikon og inspirasjon

Dato
06.06.2013
Time
19:00
Sted:
Hovedsalen i Bygning 1
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Shermans kunstnerskap har hatt stor betydning for en hel generasjon kunstnere. Et panel bestående av kjente norske kunstnere, kunsthistorikere og kuratorer vil samtale om hva

Shermans kunst har betydd for dem, og hvordan arbeidene hennes kan forstås i en samtidig kontekst.

Paneldeltakere: Jon-Ove Steihaug, Andrea Kroksnes, Vibeke Tandberg, Ane Lan, Geir Haraldseth. 

Samtalen ledes av kurator Hanne Beate Ueland.

Lett servering, gratis adgang.

 

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet