Presentasjon av Kunstporten

Dato
26.09.2013
Time
17:00
Sted:
Formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Syv kunstinstitusjoner samarbeider om å lage en felles kunstapp for barnefamilier og ungdom

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har hele syv kunstinstitusjoner gått sammen for å utvikle en felles formidlings-app tilpasset målgruppene ungdom og barnefamilier. Nasjonalmuseet, Munch-museet, Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter, Drammens Museum, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Astrup Fearnley Museet lanserer i høst appen som har fått navnet Kunstporten.

Gjennom ny teknologi og samarbeid med målgruppen ønsker kunstinstitusjonene å gjøre kunsten tilgjengelig på en ny måte. Ett av målene med appen er at den skal formidle kunsten og bidra til aktivitet og deltagelse. Den vil fokusere på den dialogbaserte formidlingen og bruke mobile digitale verktøy for å legge til rette for samtaler, lek og aktiviteter som publikum kan gjøre i samspill med besøket i utstillingene. Barnefamilier skal kunne gjøre noe sammen. Appens innhold skal utvikles i samarbeid med representanter fra målgruppene ungdom og barnefamilier.  Våre antakelser er at kunst best oppleves gjennom erfaring og medvirkning.

Ida Sannes Hansen, formidlingskoordinator ved Astrup Fearnley Museet, vil presentere arbeidet med Kunstporten og fortelle hvordan den skal bidra til samtaler, lek og aktiviteter på en ny måte. 

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet