Videokunstarkivet

Dato
05.09.2013
Time
17:00
Sted:
Formidlingsrommet. Bygg 2.
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Videokunstarkivet er et pilotprosjekt som ble initiert av Norsk Kulturråd i 2011. Arkivet utvikles av PNEK (Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst) i årene 2012-2015.


Prosjektet består av flere elementer: 

- Kartlegging og innsamling av all video/film/mediakunst som er produsert i Norge siden midten av 1960-tallet.

- Utvikling av et solid databaseverktøy, bygget på åpne teknologiske standarder (open source).

- Digitalisering fra eldre fysiske formater til ukomprimerte digitale filer.

- Arkivering av gamle kassetter og avspillingsutstyr.

- Forskning og solid forankring i akademiske miljøer.

- Formidling til både fagmiljøer og publikum.

Prosjektet skal tilfredsstille kunstfaglige, arkivfaglige, praktiske og tekniske krav og vil følge internasjonale og åpne standarder. 

Videokunstarkivet drives av en ressursgruppe bestående av fem personer. Prosjektleder er Per Platou, som er kunstner og kurator. Denne torsdagen kommer han til oss for å snakke om arbeidet med arkivet, og hvilke utfordringer som følger med et såpass ambisiøst prosjekt. Det vil også bli vist noen eksempler fra den tidlige norske videokunsten.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet