Torsdagsforedrag: Kurant Visningsrom

Dato
06.03.2014
Time
17:00
Sted:
Formidlingsrommet i Bygning 2: Samlingen
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Da Kunstakademiet i Tromsø ble etablert i 2007 bragte det samtidig med seg studenter som igangsatte ulike initiativ i byen. Kurant Visningsrom er et av dem, og springer ut fra et behov for en møteplass og et visningssted for de nye kunstnerne.


Kurant har nå eksistert i fem år, drevet av forskjellige kunstnere, men hele tiden med mål om å bidra til å bygge opp et ungt kunstmiljø i Tromsø.

Geir Backe Altern og Kristin Tårnes kommer til Astrup Fearnley Museet for å snakke om ulike problemstillinger Kurant står overfor i dag.

Kurant er en av fem steder i landet som fikk støtte gjennom Norsk Kulturråds prøveprosjekt med driftsstøtte til kunstnerstyrte visningsrom. Mens ordningen evalueres ble støtten forlenget til ut 2014. Kurant har også nylig fått støtte gjennom Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø og Sparebanken Nord-Norges kulturnæringsfond til et prosjekt innen publikumsutvikling, hvor de blant annet skal undersøke sponsormuligheter.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet