Torsdagsforedrag: Blir det kunst av å klippe og lime fra andres bildemateriale?

Dato
10.12.2015
Time
17:00
Sted:
Astrup Fearnley Museet, bygning 2 - Formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Hva kan konsekvensene bli når kunstnere nyttiggjør seg av andre kunstneres visuelle uttrykk? Hva ønsker kunstnerne å fortelle ved å sette bildemateriale tilhørende andre i en ny kontekst?


Kunsthistoriker Johnny Amundsrud vil i dette foredraget fokusere på to internasjonale kunstnere, Richard Prince og Jeff Koons. Begge jobber innen det vi kaller appropriasjonskunst, der de baserer sine kunstneriske uttrykk på å låne visuelle elementer fra andre og gir bildene nytt innhold og nye fortellinger. Lånehandlingen har ført til uenighet om lovlighetene og også endt i rettskonflikter. Amundsrud vil snakke om kompleksiteten og problemstillingene omkring slike kunstverk, hvorvidt slik praksis kan anses som lovlig og riktig, og hvordan appropriasjonskunst kan vurderes som ny og original kunst.

Johnny Amundsrud (f. 1984) er utdannet kunsthistoriker og har i tillegg bachelorgrad i Kultur & Ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han er styremedlem i Kunsthistorisk Forening, har kuratert flere utstillinger, bidratt til etableringen av studenttidskriftet i kunsthistorie Paragone og er for tiden engasjert som museumsvert og utstillingstekniker ved Astrup Fearnley Museet.

Foredraget har fri entré og er åpent for alle, velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet