Kunstvandring i abstraksjonens historie 1950-2015

Dato
28.02.2015
Time
12:00
Sted:
Kunstnerforbundet, Blomqvist Kunsthandel og Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Gjennom tre utstillinger i Kunstnerforbundet, Blomqvist Kunsthandel og Astrup Fearnley Museet har du nå muligheten til å følge utviklingen av den abstrakte og nonfigurative kunsten i Norge fra 1950 og frem til i dag.


Lørdag 28. februar kl. 12:00 inviterer vi til en vandring hvor du gjennom omvisninger i hver av utstillingene kan oppleve dem i én sammenheng! Oppmøte ved inngangen til Kunstnerforbundet, Kjeld Stubs gate 3 kl. 12.00


Abstraksjon 11
Kunstnerforbundet
Omvisning ved kurator Hanne Cecilie Gulstad

Gunnar S. Gundersen
Blomqvist Kunsthandel
Omvisning ved kurator Anders Elvestad

NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon
Astrup Fearnley Museet
Omvisning ved kurator Therese Möllenhoff
 

Vandringen vil vare ca. 2 timer og 15 minutter
For påmelding vennligst send mail til hanne@kunstnerforbundet.no

 

Abstraksjon 11
Kunstnerforbundet 19. februar – 1. mars

Paul Brand (f. 1941), A K Dolven (f. 1953), Thomas Hestvold (f. 1957) Irma Salo Jæger (f. 1928), Susanne Kathlen Mader (f. 1964), Arne Malmedal (f. 1937), Thomas Pihl (f. 1964), Dag Skedsmo (f. 1951), Odd Tandberg (f. 1924) Kjell Varvin (f. 1939), Sidsel Westbø (f. 1943)

Temaet for gruppeutstillingen Abstraksjon 11 ligger i tittelen. Abstraksjon hadde sin blomstringstid i modernismen, hvor to av de deltagende kunstnerne sto sterkt, Irma Salo Jæger og Odd Tandberg. Jæger debuterte i Kunstnerforbundet i 1962 og ble øyeblikkelig regnet som en av våre nye sentrale malere. I 1955 deltok Odd Tandberg på utstillingen «5 nonfigurative kunstnere» i Kunstnerforbundet, sammen med Gunnar S. Gundersen, Gudrun Kongelf, Halvdan Ljøsne og Ernst Svarstad.

De andre kunstnerne i Abstraksjon 11 er fra generasjonene etter, de som har tatt med seg arven fra modernismen og abstraksjonen videre inn i egen kunstpraksis. Alle de 11 kunstnerne i utstillingen arbeider med forskjellige former for abstraksjon, men er knyttet sammen av en geometriserende forankring, enten det kommer fra et rent formalistisk formspråk eller en abstraherende tilnærming. Felles for samtlige er også deres tilknytning til Kunstnerforbundet, hvor de har stilt ut ved en rekke anledninger.

Kurator: Hanne Cecilie Gulstad


Gunnar S. Gundersen
Blomqvist Kunsthandel 6. februar – 8. mars

Gunnar S. Gundersen er en av etterkrigstidens mest sentrale kunstnere og en banebryter for den abstrakte og nonfigurative kunsten i Norge. Han debuterte i Kunstnerforbundet i 1950 sammen med Gudrun Kongelf og Ludvig Eikaas. Dette var den første rent nonfigurative utstillingen som ble vist i Norge. De tre står også sammen bak utsmykningen av Kunstnerforbundets fasade fra samme år.

Utstillingen fokuserer på nonfigurative malerier fra omkring 1950 og frem til hans død i 1983, men viser også skulptur, arbeider på papir og grafikk. Dette er den bredeste mønstringen av Gunnar S. Gundersens kunst noen sinne.

Kuratorer: Gidske Munthe, Gunnar Krogh-Hansen og Anders Elvestad


NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon
Astrup Fearnley Museet 13. februar – 3. mai 2015

Ann Iren Buan (f. 1984), Petter Buhagen (f. 1983), Marie Buskov (f. 1980), Ida Ekblad (f. 1980), Ivan Galuzin (f. 1979), Tiril Hasselknippe (f. 1984), Johanne Hestvold (f. 1988), Marianne Hurum (f. 1978), Marte Johnslien (f. 1977), Henrik Olai Kaarstein (f. 1989), Camilla Løw (f. 1976), Anders Sletvold Moe (f. 1978), Magnhild Øen Nordahl (f. 1985), Aurora Passero (f. 1984), Olve Sande (f. 1984), Fredrik Værslev (f. 1979), Emma Ilija Wyller (f. 1987)

Utstillingen setter fokus på den unge generasjonen av norske kunstnere som arbeider med et nytt abstrakt uttrykk. Disse kunstnerne har tydelige forbindelser til den modernistiske arven, men deres verk er ikke født av de samme intensjonene. Derimot er de klart forankret i sin egen tid når det gjelder eksperimenter med materialer og teknikker, og konseptuelle premisser og referanser. Utstillingen NN-A NN-A NN-A viser konturene av en generasjon unge norske kunstnere som med sine kunstneriske uttrykk representerer et nytt kapittel i fortellingen om abstraksjonens historie.

Kuratorer: Gunnar B. Kvaran, Therese Möllenhoff og Hanne Beate Ueland

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet