Torsdagsforedrag: Abstrakt og konkret i Norden rundt 1950: konstruksjonen av en ny realisme

Dato
26.02.2015
Time
17:00
Sted:
Astrup Fearnley Museet - Bygning 2, Formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Tore Kirkholt er førsteamanuensis ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Han har arbeidet mye med kritikk og resepsjon av billedkunst i Norge. I dette foredraget vil han ta for seg den nonfigurative bølgen i nordisk kunst rundt midten av det 20. århundret, og hvordan den kunne forstås som en ny form for realisme.


Kunstnere i hele Norden er i etterkrigstida opptatt av å etablere et nytt formspråk for kunsten, som kunne bringe den i pakt med sin egen tid. Dette gjør seg utslag i to ulike retninger: den abstrakte kunsten, som utgår fra et synsinntrykk, og den konkrete kunsten, som ikke har naturformer som utgangspunkt, men bygger på geometriske former. Foredraget vil ta for seg begge retningene, og diskutere deres respektive estetiske forståelser. Her vil en møte kunstnere som den danske Richard Mortensen, den svenske Lennart Rodhe, og norske kunstnere som Gunnar S. Gundersen, Jakob Weidemann, Inger Sitter og Odd Tandberg, for å nevne noen.

Når det gjelder den konkrete nonfigurasjonen vil det vi kan kalle «det mangetydige rommet» bli vektlagt, hvor det tvetydige billedrommet ble forstått som spesielt moderne. Foredraget vil også tematisere den forbindelsen som man så mellom denne kunsten og behovet for å restaurere Europa etter 2. verdenskrig. Det handlet om å nå fram til en ny humanisme etter fascismens og nazismens inhumanisme.

Men også den konkrete kunsten kunne avvises som umenneskelig og elitistisk, og den abstrakte kunsten, som tok utgangspunkt i et naturinntrykk, vant gjerne lettere gehør hos kritikere og publikum. I Norge skulle det nonfigurative maleriet slå gjennom som abstrakt kunst, med et formspråk som kunne formidle personlige følelser og opplevelser. 

Foredraget holdes i forbindelse med utstillingen NN-A NN-A NN-A – Ny Norsk Abstraksjon. Det er gratis og åpent for alle, velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet