Art and Politics: Dissensus and its metamorphoses av Jacques Rancière

Dato
10.06.2016
Time
10.00 - 14.00
Sted:
Kiefersalen i Astrup Fearnley Museet, bygning 2
Aktivitetskategori
Foredrag
Velkommen til foredrag med den anerkjente franske filosofen Jacques Rancière.


I foredraget Art and Politics: Dissensus and its metamorphoses vil Jacques Rancière undersøke samtidskontekster der kunstnerisk dissens møter effektene fra sosiale transformasjoner og nye former for politikk. Foredraget tar utgangspunkt i Rancières syn på dissens som mer enn en konflikt mellom krefter, interesser eller ideer. Dissens er snarere en konflikt mellom måter å konstituere verden. I følge Rancière er politisering av kunst ikke at kunsten representerer faktiske sosiale situasjoner eller inneholder sosiale og politiske budskap, men at kunst blir politisk gjennom måtene rom og tid disponeres. Slik vil han vise hvordan fremstilling skaper forestillinger som rammer måtene i praksis – hvordan vi forholder oss, føler og tenker om verden – er vevd sammen i den «alminnelige fornuft». Ut fra konkrete eksempler analyserer Rancière de motstridende logikkene i dissens og hvordan de virker i metamorfoser og deres transformasjoner i dag.

For fullt tekstresymé: www.topublic.no

Jacques Rancière er en fransk filosof, professor emeritus ved Paris-universitetet (Saint-Denis) og professor ved European Graduate School i Sveits. Han forsker på estetikk og politikk, og har blant annet skrevet bøkene The Politics of Aesthetics (2004) og Den emansiperte tilskuer (2009/2012).

Foredraget vil foregå på engelsk.

Det er plass til 200 deltakere, og vi beklager å meddele at foredraget allerede er fulltegnet.


TOpublic
Foredraget avholdes i anledning av åpningen på TOpublic som er en festival (29. juni-8. juli i Oslo) og en kunstmønstring som fra 10. juni har ulike events rundt omkring i landet. Festivalen er del av avslutningen på Kunstløftet som har vært et åtte års prosjekt for å heve kvalitet på kunst til barn og unge. Festivalens kunstnere arbeider med hva transformasjoner kan være på hellig, personlig og historisk plan i teori og praksis. Gjennom det utprøver mønstringen produksjon, programmering og formidling til ungt publikum på samtidskunstens premisser. Formålet er å vise engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger for det unge publikummet. 

Festivalprogrammet er utformet av seks kuratorer: Tommy Olsson (visuell kunst), Trond Reinholdtsen (musikk/opera), Tonje Hessen Schei (film), Cornelius Jakhelln (litteratur), Anette Therese Pettersen (teori) og Gry Ulfeng som i tillegg til å være kunstnerisk leder også er kurator for scenekunstprogrammet.

Program 10. juni i Kiefersalen i Astrup Fearnley Museet
Kl. 10.00 - 11.30: “Art and politics: Dissensus and its metamorphoses” av Jacques Rancière
Kl. 11.30 - 12.00: Spørsmål og diskusjon
Kl. 12.00 – 12.30: Pause
Kl. 12.30 - 14.00: Åpning av TOpublic m/bevertning. Presentasjon av boka Til ungdommen med opplesning av forfatterne Edy Poppy, Mette Karlsvik og Erlend Erichsen.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet