Torsdagsforedrag: Et innblikk i Telenors kunstsamling

Dato
10.03.2016
Time
17:00
Sted:
Astrup Fearnley Museet, bygning 2 - Formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement
Astrup Fearnley Museet ønsker velkommen til torsdagsforedrag med lederen for Telenors kunstsamling, Anne Wiland!


Telenor Art Collection
Er kunst viktig for det norske næringslivet og blir samtidskunst tatt på alvor i det norske næringslivet?

En langvarig og internasjonal tendens er at både internasjonale og norske selskaper har bygd opp interessante og markante kunstsamlinger med formål om å bidra til å markere selskapenes verdigrunnlag. Telenor Art Collection har som ambisjon å være ett av flere kulturuttrykk som skal sette fokus på Telenor Group som et moderne, innovativt og internasjonalt konsern.

I foredraget vil leder for Telenor kunstsamling, Anne Wiland, presentere konsernets samlingsprofil, omtale flere viktige verk og forsøke å sette samlingen inn i en større sammenheng.


Foredraget har fri entré og er åpent for alle, velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet