Torsdagsforedrag: Hva gjør en formidlingskoordinator?

Dato
15.09.2016
Time
17.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement, Utstilling
Hver dag jobber vi på Astrup Fearnley Museet med å gjøre samtidskunsten enda mer tilgjengelig for våre besøkende! Hvordan jobber Astrup Fearnley Museet med kunstformidling? Få et innblikk bak kulissene når vår formidlingskoordinator Ida Sannes Hansen forteller om hvordan museet jobber med kunstformidling.

 

Under et besøk på Astrup Fearnley Museet vil du møte kunstformidling i flere former ved å ta en prat med museumsvertene, lese på etikettene, høre på lydfiler eller se kunstnerintervjuer.  Noen har opplevd kunstformidling ved et skolebesøk hvor man får en omvisning og et kreativt verksted, eller har vært med i RASMUS- kunstklubben for barn. I de siste årene har også tilbud for unge voksne som Plot/Oslo og Art Night trukket inn en målgruppe som vanligvis ikke er aktive brukere av museum. Digital formidling i form av apper er også et område som museet har satset på de siste årene.  Ved kunstformidling forener museet publikums ønske om å få en kunstopplevelse og å lære seg noe nytt med et fokus på å tilpasse innholdet til flest mulige målgrupper.

Mye samtidskunst er basert på kunstteori som majoriteten av publikum ikke har kjennskap til. Hvordan skal man forklare slik kunst uten å «namedroppe» og bruke avansert fagterminologi?

Astrup Fearnley Museet har også et mangfold av aktiviteter til barn og unge. Hvordan skal man formidle kunst til barn på en spennende måte som inspirerer, lærer de noe nytt og åpner for samtaler?

Formidlingskoordinator ved Astrup Fearnley Museet, Ida Sannes Hansen, forteller om hvordan hun jobber med å gjøre kunsten tilgjengelig for vårt publikum. Hun vil også snakke om museets mangfoldige tilbud, samt hvilke praktiske tilnærminger og teoretiske grunnlag som benyttes.

Foredraget har fri entré og er åpent for alle, velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet