Et folk som elsker naturen? Miljøproblematikk i det moderne Japan av Aike P. Rots

Dato
04.05.2017
Time
18.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement, Foredrag
Velkommen til torsdagsforedrag «Et folk som elsker naturen? Miljøproblematikk i det moderne Japan» av professor Aike P. Rots!


Et folk som elsker naturen?
-Miljøproblematikk i det moderne Japan

Japanere blir ofte fremstilt som et folk med et harmonisk forhold til naturen. Det sies ofte at japansk estetikk er preget av dette forholdet. Teseremonier, blomsterkunst, tradisjonell arkitektur, hagedesign, shintoritualer og matkultur inneholder ofte naturlige elementer og referanser til de fire årstider. Noen forfattere påstår at denne japanske kjærligheten til naturen kan være grunnlaget for en ny miljøetikk, og at resten av verden har mye å lære av Japan. Likevel har landet opplevd store miljøproblemer. Atomkatastrofen i Fukushima i 2011 fikk mye oppmerksomhet internasjonalt, men Japan hadde store problemer med industriell forurensning, avskoging, energipolitikk og så videre før katastrofen.

I denne forelesningen skal jeg analysere den ambivalente japanske holdningen til natur og miljø, og vise hvordan idealiseringen av naturen i japansk estetikk forholder seg til aktuell miljøproblematikk. Jeg skal også forklare hvorfor Fukushima-katastrofen ikke har ført til store endringer i japansk energipolitikk, selv om de fleste japanere er skeptisk til atomenergi.

 

Aike P. Rots er førsteamanuensis i japansk samtidskultur ved Universitetet i Oslo. Han forsker på religion og politikk, minoriteter, miljøproblematikk og aktivisme i det moderne Japan. Han er forfatteren av Shinto, Nature and Ideology in Contemporary Japan: Making Sacred Forests (Bloomsbury), som kommer ut snart.

Foredraget er åpent for alle og har fri entre, velkommen!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet