Om postkonseptualisme

Dato
02.11.2017
Time
18:00
Sted:
Astrup Fearnley Museet, Formidlingsrommet
Aktivitetskategori
Torsdagsarrangement, Foredrag
Professor i kunsthistorie, Øivind Storm Bjerke, skal forelese om kunstretningen postkonseptualisme og hvordan den videreutviklet seg fra den opprinnelige konseptkunsten.


Konseptuell kunst kjennetegnes av en idébasert kunstnerisk virksomhet hvor idéen bak et kunstverk blir vurdert som viktigere enn den materialiseringen og den håndverksmessige utførelsen.  Kunstformen vokste fram mot slutten av 1960 - årene og ble videreutviklet utover 1970- og 80-tallet. Flere av de kunstneriske praksiser som utvikler seg i denne perioden bryter med en dogmatisk konseptualisme og får betegnelsen neo- eller postkonseptualisme. Eksempler på dette er miljøet rundt California Institute of the Arts på 1970-tallet under innflytelse av John Baldessari. Vi vil drøfte relasjonen mellom postkonseptualisme og postmodernisme knyttet til diskusjonen om kunstnere som arbeidet i 1980 - årene , som den såkalte "Pictures Generation" og kunstnerene betegnet "Neo - Geo" i USA og "Young British Artists" for å ende opp med en drøfting av postkonseptualisme og samtidskunst.

Øivind Lorentz Storm Bjerke (f. 1953) er en norsk kunsthistoriker og tidligere museumsleder. Han har vært intendant i Trondhjems Kunstforening/Trøndelag Kunstgalleri 1984–89, bestyrer av Kunst på arbeidsplassen 1987, førstekonservator ved Henie-Onstad Kunstsenter 1989–97 og direktør ved Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum i Horten 1997–2002. I 2002 ble han professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet