KURS I SAMTIDSKUNST: Hva er fotokunst?

Dato
13.02.2018
Time
19.00 - 21.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Foredrag
Astrup Fearnley Museet satser kontinuerlig på formidling av kunst og å imøtekomme publikums ønske om å lære og forstå mer om samtidskunst. Nå ønsker vi alle medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb velkommen til nye kurs i vårt populære kunsthistoriekurs "Hva er samtidskunst?", der våre dyktige kunstformidlere introduserer deg for grunnleggende begreper og kunstretninger fra moderne kunsthistorie.


Hva er fotokunst? 
Hva er forskjellen på et ordinært fotografi og fotokunst?

I dette foredraget kan du lære om fotokunstens historie og status i dag. Fotografiet vokste frem på 1800-tallet ut fra et vitenskapelig miljø og ble raskt benyttet til både dokumentasjon og til å utrykke seg kunstnerisk. Utover 1900-tallet ble grensen mellom dokumentarfoto og kunst uklart da flere fotografer, som Walker Evans og Rober Frank, arbeidet både innenfor og utenfor kunstfeltet. Kunstinstitusjoner som MoMa i New York begynte allerede på 1930-tallet å samle på fotografi, men det var likevel en utbredt skepsis til fotografiet som kunstform. Skepsisen kan stamme fra fotografiets automatiske avbildning som «alle» kan gjøre, eller fotoets assosiasjon med journalistikk eller reklamer. Fra 1950-tallet har fotokunsten utviklet seg i parallelle retninger som for eksempel subjektivt dokumentarfoto, iscenesatt fotografi eller som konseptuelle kunstverk. Fotografer som Bernd og Hilla Becher, Lee Friedlander, Nan Goldin, Cindy Sherman og Richard Prince, har på ulikt vis satt sine spor i utviklingen av fotokunsten som i dag opptar en sentral rolle i samtidskunsten. I dette foredraget vil kunstner Peter Dean også komme inn på hva som preger dagens fotokunst.

Peter Dean er utdannet billedkunstner fra Kunst- og designhøyskolen i Bergen og Oslo fotokunstskole og jobber som museumsvert på Astrup Fearnley Museet.


Påmelding
Kursrekken er kun for medlemmer av Astrup Fearnley Museets Kunstklubb. Ønsker du å delta, men er ikke medlem enda? Meld deg inn i dag!

Informasjon om påmelding til hver kurskveld kommer per e-post til alle medlemmer.

Velkommen til et inspirerende og lærerikt kurs i samtidskunst!

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet