KURS I SAMTIDSKUNST: Hva er neo-ekspresjonisme?

Dato
20.02.2018
Time
19.00 - 21.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Foredrag
Astrup Fearnley Museet satser kontinuerlig på formidling av kunst og å imøtekomme publikums ønske om å lære og forstå mer om samtidskunst. Nå ønsker vi alle medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb velkommen til nye kurs i vårt populære kunsthistoriekurs "Hva er samtidskunst?", der våre dyktige kunstformidlere introduserer deg for grunnleggende begreper og kunstretninger fra moderne kunsthistorie.


Hva er neo-ekspresjonisme? 
Mange kjenner til begrepet ekspressiv kunst, men hva er neo-ekspresjonisme?

I dette foredraget kan du lære om hvordan flere kunstnere hentet impulser fra den historiske ekspresjonismen på 1970- og 80-tallet. Neo-ekspresjonisme var en internasjonal bevegelse bestående av enkeltkunstnere og grupperinger som Transavantguardia fra Italia, Neue Wilden fra Tyskland og Bad Painting fra USA. Denne generasjonen kunstnere lot seg spesielt inspirere av den tyske ekspresjonismen fra starten av 1900-tallet og dens heftige penselføring, sterke fargebruk, eksperimentelle materialbruk og eksistensielle motiver. Maleriet hadde en unik posisjon innen neo-ekspresjonismen, og det ble utforsket av ulike kunstnere som Georg Baselitz, Martin Kippenberger, Julian Schnabel og Anselm Kiefer. Deres fokus på kunstnerisk prosess og kunstnersubjektet stod i kontrast til 1970-tallets konseptkunst som hadde en mer analytisk og idebasert tilnærming til kunstproduksjonen. I dette foredraget vil kunsthistoriker Ann Lisbeth Hemmingsen forelese om neo-ekspresjonismens fremvekst, samtidige kritikk og påvirkning på nåtidens kunstscene.

Ann Lisbeth Hemmingsen er Cand. Philol. i kunsthistorie fra Universitetet i Tromsø. Hun jobber med formidling ved Galleri Würth og er omviser på Astrup Fearnley Museet.


Påmelding
Kursrekken er kun for medlemmer av Astrup Fearnley Museets Kunstklubb. Ønsker du å delta, men er ikke medlem enda? Meld deg inn i dag!

Informasjon om påmelding til hver kurskveld kommer per e-post til alle medlemmer.

Velkommen til et inspirerende og lærerikt kurs i samtidskunst!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet