KURS I SAMTIDSKUNST: Hva er minimalisme?

Dato
30.01.2018
Time
19.00 - 21.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Foredrag
Astrup Fearnley Museet satser kontinuerlig på formidling av kunst og å imøtekomme publikums ønske om å lære og forstå mer om samtidskunst. Nå ønsker vi alle medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb velkommen til nye kurs i vårt populære kunsthistoriekurs "Hva er samtidskunst?", der våre dyktige kunstformidlere introduserer deg for grunnleggende begreper og kunstretninger fra moderne kunsthistorie.


Hva er minimalistisk kunst? 
Minimalisme er et begrep man bruker i dagligtalen om en form eller et design som er forenklet og geometrisk formet. Men hva kjennetegner minimalistisk kunst?

I dette foredraget kan du lære om hvordan flere kunstnere endret skulpturbegrepet og synet på betrakterens rolle på starten av 1960-tallet gjennom ulike strategier. Robert Morris og Donald Judd var viktige aktører innen dette feltet både som kunstnere og teoretikere. De utforsket et skulpturelt formspråk som var nedstrippet for motiver og assosiasjoner ved å presentere kubelignende strukturer som ofte var utført i materialer fra industriens sfære som metall og plexiglass. Begge var opptatt av å strukturere formene etter forhåndsdefinerte prinsipper, men også forholdet mellom skulpturen, gallerirommet og betrakterens kropp. Disse problemstillingene ble også utforsket av kunstnere basert i California som John McCracken og Larry Bell som begge var en del av "Light and Space"-retningen. I dette foredraget vil kunsthistoriker Marie Løchen forelese om minimalistisk kunst og hvordan blant annet deres vektlegning av deltageren har hatt store ringvirkninger for samtidskunsten i dag.

Marie Løchen er mastergradsstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som formidler på Astrup Fearnley Museet siden 2014, med hovedfokus på formidling til barn og unge. Hun har tidligere jobbet som omviser på Vestfossen Kunstlaboratorium.


Påmelding
Kursrekken er kun for medlemmer av Astrup Fearnley Museets Kunstklubb. Ønsker du å delta, men er ikke medlem enda? Meld deg inn i dag!

Informasjon om påmelding til hver kurskveld kommer per e-post til alle medlemmer.

Velkommen til et inspirerende og lærerikt kurs i samtidskunst!

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet