KURS I SAMTIDSKUNST: Hva er Post Internett-kunst?

Dato
20.11.2018
Time
19.00 - 21.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Foredrag
Astrup Fearnley Museet satser kontinuerlig på formidling av kunst og å imøtekomme publikums ønske om å lære og forstå mer om samtidskunst. Nå ønsker vi alle medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb velkommen til nye kurs i vårt populære kunsthistoriekurs "Hva er samtidskunst?", der våre dyktige kunstformidlere introduserer deg for grunnleggende begreper og kunstretninger fra moderne kunsthistorie.


Post Internett-kunst
Hva er post internett kunst, og hvordan speiler det vår samtids digitale kultur? I dette foredraget kan dere lære om post-internett kunst – et tema og begrep som muligens er nytt for mange. Post-internett kunst er ikke en betegnelse på kunst etter internett, men snarere kunst som tar i bruk internett som en del av uttrykket sitt, samt kunst som kommenterer hvordan internett preger samtiden. Derfor vil mye av foredraget dreie seg om hvordan internett kan påvirke kunst, og hvordan kunst kan fungere på internett. Post-internett kunstnere er ofte unge kunstnere som vokste opp på 1980 og 90-tallet, på den tiden da internett ble en realitet. Dette har påvirket dem på ulike måter, også i måten de lager kunst på. Kunstnere som Ryan Trecartin og Lizzie Fitch er eksempler på dette, samt Ed Atkins, Simon Denny og Ian Cheng. Post-internett kunst favner også om kunst på sosiale medier, noe som gjør kunsten tilgjengelig for massene på en helt ny måte. Likevel kan møtet mellom kunst og internett skape andre problemstillinger. For hva skjer med kunst som utelukkende eksisterer på internett? Og hva skjer når grensene mellom sosiale medier og kunstarenaer viskes ut?

Vilde Matzow har en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og er for tiden ansatt som museumsvert på Astrup Fearney Museet og som gallerimedarbeider hos Fine Art.

Påmelding
Kursrekken er kun for medlemmer av Astrup Fearnley Museets Kunstklubb. Ønsker du å delta, men er ikke medlem enda? Meld deg inn i dag!

Informasjon om påmelding til hver kurskveld kommer per e-post til alle medlemmer.

Velkommen til et inspirerende og lærerikt kurs i samtidskunst!

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet