KURS I SAMTIDSKUNST: Hva er relasjonell estetikk?

Dato
13.11.2018
Time
19.00 - 21.00
Sted:
Astrup Fearnley Museet
Aktivitetskategori
Foredrag
Astrup Fearnley Museet satser kontinuerlig på formidling av kunst og å imøtekomme publikums ønske om å lære og forstå mer om samtidskunst. Nå ønsker vi alle medlemmer av Astrup Fearnley Museets kunstklubb velkommen til nye kurs i vårt populære kunsthistoriekurs "Hva er samtidskunst?", der våre dyktige kunstformidlere introduserer deg for grunnleggende begreper og kunstretninger fra moderne kunsthistorie.


Hva er Relasjonell estetikk?
Dette foredraget vil i stor grad handle om den relasjonelle estetikkens historie, utvikling, muligheter og utfordringer. Begrepet i seg selv ble oppfunnet og gjort populært av den franske filosofen og kunstkritikeren Nicolas Bourriaud, som i 1998 gav ut en samling tekster kalt nettopp "Relasjonell Estetikk", hvor han presenterer sin oppfatning av retningen kunstverden virker å ha tatt i løpet av 1990-tallet. Her presenterer han en lang rekke kunstnere som han mener faller inn under denne måten å tenke om kunsten på, blant andre Rikrit Tiravanija, Carsten Höller, Vanessa Beecroft og Felix Gonzales-Torres. Fellestrekkene mellom disse innebar et stort fokus på betrakterens deltakelse i verket, samtidig som dannelsen av sosiale relasjoner mellom betrakterne i seg selv ble svært viktig; uten betrakter fantes det nærmest ingen kunstverk. Et annet hovedfokus kan sies å være den idealistiske ideen av å skifte fokus fra det evige kravet om å drive kunsten fremover, til heller å fokusere på å forbedre forholdene her og nå, og å skape noe som er reelt og ekte for dem som deltar. For i et samfunn som fokuserer mer og mer på individet, og med et næringsliv som i større grad enn noen sinne forsøker å selge oss sosiale relasjoner, ønsker disse kunstnerne at vi stopper opp, tenker oss om, og kanskje til og med ser sidemannen i øynene.

Håvard Holmefjord er utdannet billedkunstner og lærer ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen (nå UiB), og tar nå en mastergrad i estetiske fag ved OsloMet. Han jobber også som museumsvert på Astrup Fearnley Museet.

Påmelding
Kursrekken er kun for medlemmer av Astrup Fearnley Museets Kunstklubb. Ønsker du å delta, men er ikke medlem enda? Meld deg inn i dag!

Informasjon om påmelding til hver kurskveld kommer per e-post til alle medlemmer.

Velkommen til et inspirerende og lærerikt kurs i samtidskunst!

Se også:

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet