Artists

Cindy Sherman

f. 1954

Cindy Sherman tilhører en generasjon postmoderne kunstnere, ofte omtalt som the Pictures Generation, som tok i bruk fotografiet og redefinerte det i en stadig mer visuelt orientert kultur. På slutten av 1970-tallet skapte hun sin kjente Films Stills-serie der hun iscenesatte seg i fotografiske fremstillinger av en rekke gjenkjennelige kvinneroller fra filmens verden.

Transformert ved hjelp av masker, parykker og proteser, bruker Sherman seg selv som modell i sine verk som fremstiller alt fra filmstjerner og midtsidepiker til sosietetskvinner og historiske figurer. Sherman utforsker etablerte sjangre som film, motefotografi og portretter, og retter dermed et kritisk blikk på den kulturelle representasjonen av kvinnelighet. Ved å selv være både modell og skaper av fotografiene, er det selve ideene Sherman approprierer – de bilder og fremstillinger som allerede eksisterer som kulturelle produkter i oss. Hennes bilder reflekterer vår egen forestillingsverden og åpner for nye tolkninger av velkjente fenomener. Bildene til Sherman ble nøkkelverk i en omveltende tid for kunstbegrepet, og utfordrer fortsatt idéer om representasjon, identitet og portrett.


Gå til vår side om Astrup Fearnley Samlingen for å lese mer om CINDY SHERMAN.

Go

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet