Informasjon om kunstverket

Tittel
Garden Sound
Årstall
1970–2011
Medium
Blandet teknikk med lyd
Størrelse
152,4 x 365,8 x 213,4 cm
Artist
William Leavitt

Med tillatelse fra kunstneren, David Kordansky Gallery, Los Angeles og Pilar Corrias Gallery, London. Foto: Chris Bliss.

 

Garden Sound, 1970
William Leavitt var en viktig aktør for den konseptuelle kunstretningen som utviklet seg i Los Angeles på 70-tallet. Leavitt rettet konseptkunstens prinsipper mot den lokale kulturen og utviklet en særegen form for konseptuell kunst med tydelig forankring i Los Angeles’ visuelle kultur. Byens filmkultur og arkitektur har vært et tilbakevendende kildemateriale for kunstneren. Han betrakter filmens scenografi som en metafor for Los Angeles som by, da scenografi kun viser en overflate uten dybde. Garden Sounds en multimedia-installasjon som sammenstiller det naturlige og det kunstige ved å avspille et live opptak av sildrende vann satt i et miljø av falske planter. Dette verket har en sterk scenografisk karakter, da kombinasjonen av opptaket av sildrende vann med falske planter skaper et konstruert miljø av «naturlighet» der vannet kun har en symbolsk rolle og ikke gir næring til den falske planten. Plastikkplantene i Leavitts installasjon fungerer også som en påminner om Hollywoods iscenesatte illusjon.

TM/ISH

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet