Matthew Barney - Bildungsroman

Nettkatalogen publiseres i forbindelse med utstillingen:

MATTHEW BARNEY - BILDUNGSROMAN
26.02.2016 – 15.05.2016


Matthew Barney (f. 1967, USA) er uten tvil den 1990-tallskunstneren som mest inngående endret skulpturtradisjonen. Dette gjorde han gjennom sin unike sammenblanding av performance, film og skulptur, og sin karakteristiske bruk av ukonvensjonelle materialer som termoplast og vaselin. Ut fra Barneys omfattende kunstneriske prosjekter kommer en strøm av filmer, skulpturer, tegninger og fotografier som danner åpne, komplekse og symbolsk ladede fortellinger, kjennetegnet av nyskapende formspråk, fortellerstruktur og estetikk.

I utstillingen Bildungsroman har Barney skapt en ny ramme og fortelling rundt sine verk som går fra Facility of DECLINE (1991) gjennom The CREMASTER Cycle (1994-2002) og DRAWING RESTRAINT 9 (2005) til River of Fundament (2014). Ved å ta i bruk det litterære begrepet bildungsroman – en fortelling om hvilke krefter som har formet forfatterens personlighet og virke – henspiller tittelen på hvordan man kan utforske verkene som en utviklings- og formasjonshistorie, en fortelling som sporer de sentrale kreftene i Barneys produksjon.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet