Matthew Barney - Bildungsroman


Skrevet av Gunnar B. Kvaran

Matthew Barney er uten tvil den 1990-tallskunstneren som mest inngående har endret skulpturtradisjonen. Dette gjorde han gjennom å sammenblande medier og narrative strukturer, og innføre nye materialer, fra vaselin til treningsutstyr, i sine enigmatiske biologiske fortellinger som både er humoristiske og monstrøse. For Barney er skulptur et tilfang av steder, performancer, filmer, fotografier, tegninger og trykksaker, der han ofte selv er historiens hovedperson. I utstillingen Matthew Barney - Bildungsroman har han skapt en ny ramme og fortelling rundt sine verk som går fra Transexualis (decline) (1991) gjennom The CREMASTER Cycle (1994-2002) og DRAWING RESTRAINT 9 (2005) til River of Fundament (2014).

Transexualis (decline) (1991) var et av de første hovedverkene der Barney introduserte mange av de konseptuelle og strukturelle elementene som skulle bli samlet i den senere The CREMASTER Cycle. Utgangspunktet var en serie performancer som var basert på temaet motstand som katalysator for kreativitet. Betrakteren går inn i et nedkjølt rom som inneholder materialer som har symbolsk verdi i Barneys fiktive underverden, for eksempel isplugger i taket og en vektløfterbenk laget av vaselin. Ved hjelp av disse elementene skaper Barney en sensorisk og eksistensiell opplevelse (betinget av materialenes egenskaper og temperaturen i rommet), som tilfører betrakteren noe langt mer enn det visuelle.

The CREMASTER Cycle, Barneys barokke, drømmeaktige freske, basert rundt temaer om seksuell identitet, mutante organer og kreativ energi, har et åpent visuelt forløp, uten begynnelse eller slutt, og består av flere enkeltverk, anekdoter og opplevelser som ikke kommer til noen entydig konklusjon. Tilsammen danner denne konstellasjonen av filmer, skulpturer, tegninger og bilder svært komplekse fortellinger. Historiene og temaene som belyses i filmene har ofte paralleller i de to- og tredimensjonale verkene som viderefører prosessen. Til skulpturene, som Barney innfører i handlingen, benyttes materialer som kan omformes og endres, for eksempel vaselin og voks. Skulpturene fyller ikke bare sin funksjon som rekvisitter, men er selvstendige verk som noen ganger kan ha vært et innslag i en film eller blitt påvirket av situasjonen, landskapet og arkitekturen, men som beholder en selvstendig og meningsfylt rolle som originale kunstobjekter.

Filmene, som gjengir åpne og symbolsk ladede historier uten en lineær handling, tvinger seerne til aktivt å lage egne lesninger og tolkninger. Den altomfattende tittelen CREMASTER er den anatomiske betegnelsen for muskelen som styrer heving og senkning av testiklene. Hver film inneholder flere historier løselig knyttet til dette utgangspunktet, og presenterer viktige menneskelige temaer som seksualitet, kjønn, skjebne, ambisjon, konflikt, besluttsomhet, energi, fantasi, tid og død. Utgangspunktet for filmene var spesielle landskap eller en spesiell arkitektur som inspirerte til spesifikke temaer og formale løsninger. Barneys nyskapende formspråk, fortellerstruktur og estetikk rikere, beriks også av kunstneriske referanser som egner seg til den aktuelle situasjonen, for eksempel Land Art, konseptkunst, prosesskunst og ikke minst Body Art.

I CREMASTER-syklusen er kroppen sentral, både fysisk og mentalt. Ofte er det kunstnerens egen kropp det fokuseres på i handlingen, en kropp som blir omformet og biologisk utfordret, og som ved sine handlinger produserer midlertidig og flyktig energi. Referansene til sportslige bragder der det kreves en innsats for å overvinne fysiske grenser, produsere kraft og skape en prosess, er tydelige. Dette er knyttet til Barneys egen historie (blant annet hans tid som fotballspiller på universitetet), og bygger samtidig på performance-kunsten som markerte begynnelsen av hans karriere.

DRAWING RESTRAINT-serien (påbegynt i 1987), med tegninger, skulpturer, fotografier og videoarbeider der Barney påføres kroppslige begrensninger mens han tegner, ble en forløper for CREMASTER-syklusen. DRAWING RESTRAINT 9 fra 2005 består av flere komponenter, inkludert en spillefilm, store skulpturer, fotografier, tegninger og bøker. Filmen dokumenterer minst to fortellinger samtidig: den kreative prosessen med å lage en skulptur på øvre dekk av et hvalfangstskip, og en kjærlighetshistorie på nedre dekk. Begge fortellingene er basert på transformasjon og forvandling, som gir filmen en mystisk og gåtefull tone.

River of Fundament er kunstnerens siste store arbeid. Det består av en seks timer lang film, tegninger, plansjer og åttifem skulpturer, flere av dem monumentale. Historien er, som alltid med Barneys verk, kompleks og lagdelt. Den er løst basert på romanen Ancient Evenings av Norman Mailer, der Barney inkorporerer en serie med stedsspesifikke forestillinger som henviser til historien om den amerikanske bilindustrien. Oppfatningen av transformasjon, et tilbakevendende tema i kunsten hans, er her utforsket gjennom reinkarnasjon av et menneske og en bil i «en meditasjon over de tidløse temaene dødelighet og gjenoppstandelse».

Hver av disse seriene av kunstverk er et særegent, ambisiøst og gjennomgripende bidrag til samtidskunsten der Barney fundamentalt har fornyet kunsten, og i særlig grad skulpturbegrepet. Hans polyfone verk utfolder seg som en serie filmer der fortellingen utvikler seg gjennom en superposisjon av tilsynelatende atskilte historier, samt et tett og variert nettverk av metaforer, kryssreferanser og historiske og kulturelle hentydninger. De beveger seg også ut over skjermen gjennom installasjoner av skulpturer og objekter som synes å ha blitt skapt av filmene. Grensene mellom nåtid og fortid, det reelle og det imaginære, slettes dermed ut.

Utover kompleksiteten av hans fortellerstruktur har Barney oppfunnet et nytt estetisk og formmessig vokabular, så vel som en ny følsomhet, gjennom sin bruk av overraskende materialer. I en tid preget av appropriasjonskunst valgte han nye veier, skapte nye visjoner, balanserte mellom det sublime og det skrekkelige, mellom forførelse og frastøting, som gir hans fortellinger deres unike estetiske tilstedeværelse.

Utstillingen Matthew Barney – Bildungsroman er et utvalg av arbeider fra alle kunstnerens store perioder, en konstellasjon av filmer, skulpturer og fotografier, som han har omarrangert og rekontekstualisert for å skape en ny form for lesning og eksistensiell erfaring.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet