En kort og fragmentert historie om abstrakt kunst

Teksten finnes på engelsk, A Short and Fragmented Story of Abstract Art, og kan leses her.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet