Nyskrevne litterære tekster til The World is Made of Stories

Vår verden dannes av fortellinger, av de livs- og verdenserfaringer vi danner oss, deler og viderefører.

I utstillingen The World is Made of Stories er verk fra Astrup Fearnley Samlingen satt sammen med vekt på å fremheve historiene kunstverkene forteller. I denne forbindelse har vi bedt norske forfattere skrive fritt omkring de ulike temaene kunstverkene berører, som kjærlighet, hukommelse, ensomhet, fremmedgjøring, kropp, seksualitet, vold, teknologi, urbanisme, historie, religion, familiebånd, estetikk. Vårt ønske er å knytte litteratur og kunst tettere sammen, og gjennom det fremheve hvordan verden er dannet av fortellinger, erfaringer og erindringer, både i tekst og visuelle uttrykk. Vi ba forfatterne skrive fritt innenfor disse temaene eller nærmere knyttet opp mot en av kunstnerne eller et enkeltverk i utstillingen, noe som har ført til svært fine, sterke, interessante og veldig ulike tekster. 

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet