Skulpturparken

Skulpturparken på Tjuvholmen ble utviklet under rådgivning av Poul Erik Tøjner, direktør ved Louisiana Museum of Modern Art. Louisiana utenfor København er kjent for sin skulpturpark og beliggenhet, hvor opplevelsen av kunst, natur og arkitektur utfyller hverandre.


Louisiana er også et forbilde for Renzo Pianos stedsspesifikke arkitektur hvor opplevelsen av vann og det maritime understrekes ved en kanal som deler bygget i to hvor søylenes mastelignende former  skaper et ekko fra marinaen på Aker Brygge. Skulpturparken består av verk av kjente navn innen samtidskunsten som på interessante måter har skapt skulpturer som går i dialog med miljøet de er passert.

Franske Louise Bourgeois «Eyes» (1997) understreker kunstnerens interesse for psykologi, og fremstår som intenst stirrende øyne som også skaper en siktlinje mellom museumsbyggets foaje opp til Albert Nordengens plass. Den ytre parken huser verk av anerkjente samtidskunstnere som angriper den skulpturelle formen på ulike måter. Paul McCartys verk «Snow White Cake» (2011) viser til hans interesse for amerikansk populærkultur og menneskets mørke underbevissthet, hvor Snøhvit og de syv dvergene ser ut til å være angrepet og deformert på en arbeidsbenk hvor prosessen fortsatt er i gang. Den skulpturelle arbeidsprosessen og det narrative er også synlig i Peter Fischli og David Weiss «Things for a House on an Island» (2005) hvor håndlagede hverdagsgjenstander fra et verkstedslignende miljø inviterer publikum til å skape egne fortellinger. Ugo Rondinones humoristiske skulptur «Moonrise. Este. November» (2006) bærer også preg av å være i en prosess der den bemalte aluminiumsfiguren er farget som våt leire med tydelig merker etter kunstnerens hånd. Flere verk har et mer stedsspesifikt preg som Franz Wests «Spalt» (2003) hvor et rep, en livbøye og et anker speiler det maritime miljøet. Antony Gormelys «Edge II» (2000) har grepet direkte inn i Renzo Pianos arkitektur med en jernmann som står ut langs museets vegg. Anish Kapoor og Ellisworth Kelly har i kontrast et sterkere fokus på skulpturelle grunnprinsipper som form, taktilitet og materialbruk. Tjuvholmen skulpturparks ni skulpturer representerer store navn innen samtidskunsten som blir en naturlig forlengelse av kunstopplevelsen man får i Astrup Fearnley Museet.

Det er også utviklet en gratis app med tekster om de ulike kunstverkene som ligger gratis på google play og appstore ved navn «Skulpturparken på Tjuvholmen»

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet