Introduksjon

norsk alt tag

Astrup Fearnley Samlingen er en av Norges viktigste og mest omfattende private samlinger av samtidskunst. Samlingen dateres tilbake til 1960-tallet, og er i stadig utvikling og vekst. Den omfatter verk av internasjonale og norske samtidskunstnere, og fokuserer på individuelle kunstverk og kunstnere. Astrup Fearnley samlingen er ikke bygget opp som en kunsthistorisk samling. Det vil si at den ikke fokuserer på bestemte retninger eller kunstuttrykk. Samlingen består derimot av enkeltkunstnere som har hatt stor betydning for utviklingen av den internasjonale samtidskunsten de siste femti årene.


Frem til 1990-tallet var disse kunstnerne ofte basert i Europa og USA. Vi finner sentrale verk av blant annet Cindy Sherman, Jeff Koons, Richard Prince, Damien Hirst og Matthew Barney i samlingen. I løpet av det siste tiåret har samlingen konsentrert seg om yngre amerikanske samtidskunstnere som Paul Chan, Nate Lowman og Dan Colen. I dag er de mest innovative kunstnerne like gjerne fra Kina, India og Brasil som New York eller London. Samlingen reflekterer denne globale kunstvirkeligheten med verk av blant annet Huang Yong Ping, Takashi Murakami, Shilpa Gupta og Thiago Martins de Melo. Samlingen som helhet reflekterer mangfoldet som har dominert kunsten de siste femti årene. Mange av verkene har en figurativ og narrativ karakter. Kunstnerne problematiserer vår virkelighet i form av visuelle kommentarer på en tilgjengelig og spektakulær måte – ofte med en sterk samfunnskritisk undertone.

Med flyttingen til Tjuvholmen har museet fått bedre muligheter til å vise frem større deler av Astrup Fearnley Samlingen i tillegg til skiftende utstillinger. Utvalget i samlingsutstillingen vil variere, men hovedverk som Anselm Kiefers The High Priestess/Zweistromland (1985–89), Damien Hirsts Mother and Child (Divided) (1993) og Jeff Koons’ Michael Jackson and Bubbles (1988) vil stort sett alltid være permanent tilgjengelig for publikum.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet