Informasjon om kunstverket

Tittel
Cremaster 5: Lánchíd: The Lament of the Queen of Chain
Årstall
1997
Medium
Akryl, støpt polyuretan, vivak, Pyrex, polyetylen og protetisk plast
Størrelse
305 x 610 x 488 cm

Matthew Barney

f. 1967, San Francisco, USA

Matthew Barney kan sies å være den kunstneren som i størst grad forandret skulpturuttrykket på 1990-tallet. Hans kunst kjennetegnes ved at han tar i bruk nye materialer, fra vaselin til treningsutstyr; og at medier og fortellingsstrukturer smeltes sammen. De gåtefulle biologiske historiene som fortelles er på samme tid både muntre og uhyrlige. Ut fra Barneys skulpturer kommer det en strøm av steder, performancer, filmer, bilder, tegninger og trykksaker, og selv er han ganske typisk fortellingens hovedperson.

TRANSEXUALIS (decline) ---HYPERTROPHY (pectoralis majora) H.C.G. ---JIM BLIND (m.) ---hypothermal penetrator OTTO: Body Temp. 66 degrees (1991), var et av de første hovedverkene, der Barney introduserte mange av de konseptuelle og strukturelle elementene som skulle bli samlet i den senere Cremaster Cycle (1994 - 2002). Utgangspunktet var en serie performancer som var basert på temaer rundt motstand som en katalysator for kreativitet. Betrakteren går inn i et nedkjølt rom som inneholder materialer som har symbolsk verdi i Barneys fiktive underverden, for eksempel karabiner som henger ned fra taket og en vektløfterbenk laget av vaselin. Ved hjelp av disse enhetene skaper Barney en sensorisk og eksistensiell opplevelse (betinget av materialenes egenskaper og temperaturen i rommet), som tilfører betrakteren noe langt mer enn det visuelle.

Cremaster Cycle har et åpent visuelt forløp, uten begynnelse eller slutt, og består av flere enkeltverk, anekdoter og erfaringer som ikke kommer til noen entydig konklusjon. Tilsammen danner denne konstellasjonen av filmer, skulpturer, tegninger og bilder svært komplekse fortellinger. Historiene og temaene som belyses i filmene har ofte paralleller i de to- og tredimensjonale verkene som viderefører prosessen. Til skulpturene, som Barney innfører i handlingen, benyttes materialer som kan omformes og endres, for eksempel vaselin og voks. Skulpturene fyller ikke bare sin funksjon som rekvisitter, men er selvstendige verk som noen ganger kan ha vært et innslag i en film eller blitt påvirket av situasjonen, landskapet og arkitekturen, men som beholder en selvstendig og meningsfylt rolle som originale kunstobjekter.

Filmene, som gjengir åpne og symbolsk ladede historier uten en lineær handling, tvinger seerne til aktivt å lage egne lesninger og tolkninger. Den altomfattende tittelen Cremaster er den anatomiske betegnelsen for muskelen som styrer heving og senkning av testiklene. Hver film inneholder flere historier løselig knyttet til denne tittelen, og presenterer viktige menneskelige temaer som seksualitet, kjønn, skjebne, ambisjon, konflikt, besluttsomhet, energi, fantasi, tid og død. Utgangspunktet for filmene var spesielle landskap eller en spesiell arkitektur som inspirerte til spesifikke temaer og formale løsninger. For å gjøre sitt nyskapende formspråk, fortellerstruktur og estetikk rikere, benytter Barney også de kunstneriske referansene som egner seg til den aktuelle situasjonen, for eksempel Land Art, konseptkunst, prosesskunst og ikke minst, Body Art.

I Cremaster-serien er kroppen sentral, både fysisk og mentalt. Ofte er det kunstnerens egen kropp det fokuseres på i handlingen, en kropp som blir omformet og biologisk utfordret, og som ved sine handlinger produserer midlertidig og flyktig energi. Referansene til sportslige bragder der det kreves en innsats for å overvinne fysiske grenser, produsere kraft, og skape en prosess er tydelige. De er knyttet til Barneys egen historie (blant annet hans tid som fotballspiller på universitetet), og bygger samtidig på performance-kunsten som markerte begynnelsen på hans karriere. Drawing Restraint-serien (påbegynt 1987), der Barney spente fast kroppen sin mens han tegnet, var for eksempel en forløper for Cremaster.

Cremaster-serien er et uvanlig ambisiøst og gjennomført verk innen samtidskunsten, og Barneys fornyelse av begrepet skulptur er av vesentlig betydning. Og selv om den fragmenterte og fler-semantiske historien er kompleks, er hans kunst tiltalende og tilgjengelig. 

GBK

(Foto: Hugo Glendinning. Courtesy Gladstone Gallery, New York og Brussel)

Go

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet