Informasjon om kunstverket

Tittel
Provisional Arrangement
Årstall
1984
Medium
Vintage silver print
Størrelse
41 x 31 cm

Fischli & Weiss

Peter Fischli f. 1952 David Weiss f. 1946 - d. 2012

De sveitsiske kunstnerne Peter Fischli (f. 1952) og David Weiss (1946-2012) har samarbeidet siden 1979 og laget verk som på en humoristisk måte feirer banaliteten i hverdagslivets objekter og hendelser. De jobber med et vell av materialer, alt fra film og fotografi, til skulpturer laget i forskjellige materialer, kunstnerbøker og installasjoner.


Helt fra deres første samarbeidsprosjekt (Wurstserie, 1979) har kunstnerduoen understreket sin interesse for tilfeldige objekter. Bilder av pølser og kjøtt med generiske titler som «På fjellet» og «I teppebutikken» satte tonen for ett kunstnerskap som i stor grad har befattet seg med undersøkelser av hverdagens trivialiteter. Samtidig er samarbeidet preget av en undersøkende dialog, noe som kommer tydelig frem i en serie arbeider hvor kunstnerne gestalter karakterene Rotte og Bjørn. De velvoksne dyrefigurene opptrer første gang i filmen Der Geringste Widerstand, 1979-80 hvor de flanerer rundt i Los Angeles mens de reflekterer over hvordan de skal kunne tjene penger på sin kunst. I filmen Der Rechte Weg, 1983 møter vi de to fornøyelige figurene igjen i de sveitsiste alper, vandrende rundt i fjellheimen mens de funderer over store og små spørsmål. I 1981 kom boken Ordnung und Reinlichkeit hvor Rotte og Bjørns ideer om verden er nedtegnet. Dyrekostymene har også vært inkludert i nyere arbeider. 

Fischli og Weiss arbeider kjennetegnes av filosofiske undersøkelser og samtidig en tydelig materialitet. De velger gjerne materialer som har en symbolsk ladning, som rågummi eller ubrent leire og flere av arbeidene deres tar utgangspunkt i materialer som til de til enhver tid omgir seg med på atelieret. I 1987 laget de den etter hvert legendariske filmen Der Lauf der Dinge. Den halvtimelange filmen viser en gigantisk kjedereaksjon i form av en hjemmesnekret evighetsmaskin. Filmen har på den ene siden stor underholdningsverdi, samtidig som den kan tolkes som en apokalyptisk visjon i tråd med den gradvise dematerialiseringen av kunstverket som har preget store deler av 1900-tallet. Men i denne forunderlige filmen blir kunstverket aldri helt borte. På tross av det destruktive handlingsforløpet kan man snarere argumentere for at Fischli og Weiss gjeninnfører objektet i kunsten.

Flere av deres mest kjente arbeider er basert på nitide undersøkelser som presenteres i form av omfattende samlinger, enten det gjelder skulpturer, fotografier, timelange videoprojeksjoner eller uendelige spørsmål. I 1981 laget de verket Plötzlich diese Ûbersicht, 250 små skulpturer i ubrent leire. Verket referer til tenkte øyeblikk i forbindelse med historiske hendelser og sier noe om kunstnerparets arbeidsmetode; de dveler gjerne ved detaljer som unngår vitenskapens skarpe blikk. En slik personlig undersøkende metode ligger også bak arbeidet Visible World, 1987-2001. Til sammen 300 fotografier av ulike steder har vært presentert både i bokform og liggende på et langt lysbord i gallerirommet. Motivene spenner fra kjente turistmål til ukjente detaljer fra kunstnerparets nærmiljø, og har til felles at de er tatt på en av deres mange reiser. Slik oppstår et narrativt forløp i det som tilsynelatende er tilfeldige motiver. I et av deres seneste prosjekter, Sonne, Mond und Sterne, 2008, presenterer de også et stort billedmateriale organisert ut fra deres egne narrative strukturer. Verket består av 800 bilder av reklameplakater, og oppleves som en overveldende reaksjon på kapitalismen. Bildene er organisert i ulike kromatiske og tematiske grupperinger basert på formale, narrative og fargemessige likheter. Til tross for grundig bearbeiding av materialet forblir presentasjonen åpen og tilgjengelig for nye tolkninger.

Fischli og Weiss kunst er resultatet av et unikt samarbeid og en pågående dialog. Da den anerkjente duoen for andre gang representerte Sveits i Veneziabiennalen (2003) projiserte de flere hundre håndskrevne spørsmål mot veggene i et mørkt rom. Arbeidet Fragen Projektion, 1999-2002 understreker den filosofiske og lekne grunntonen i deres kunstneriske prosjekt. Spørsmålene som stilles er både humoristiske og alvorlige, de reflekterer både hverdagslivets små banaliteter og livets store spørsmål. 

HBU 

Go

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet