Utvalgte kunstnere


 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. K
 10. L
 11. M
 12. N
 13. P
 14. R
 15. S
 16. T
 17. W

3 kunstnere funnet under 'L'


Nate Lowman

f. 1979

Nate Lowman er aktiv i den amerikanske kunstverdenen, og mer generelt innenfor forbruker- og mediesamfunnet, ved kontinuerlig å omstrukturere bilder og andre visuelle symboler. Råmaterialet til arbeidene henter han fra nyheter, populærkultur og kunsthistorie, og han skaper nye sammenhenger gjennom sine egne tolkninger, tanker og følelser. ...

Go

Ann Lislegaard

f. 1962

Ann Lislegaard (f. 1962) er en postkonseptuell kunstner som arbeider med arkitektoniske installasjoner, lyd og 3-D animasjoner. Kunstverkene hennes bunner i en gjennomgående interesse for rom, identitet og språk. Hun benytter seg gjerne av fragmenterte og sammensatte narrative strukturer for å utfordre de psykologiske, kroppslige og sosiopolitiske ideene som danner grunnlag for vår måte å tenke og oppfatte verden på....

Go

Liu Wei

f. 1972

Liu Weis kunstneriske praksis er karakterisert av en imponerende variasjon. Han arbeider med video, installasjoner, tegning, skulptur og maleri, uten noen tydelig stilistisk tendens som binder arbeidene sammen. Tvert imot mener Liu Wei at han som kunstner er forpliktet til å formidle uttrykk som hverken er sensurerte eller formildende og at disse ikke er bundet til hverken form eller ideologi. I hans arbeider finner vi gjerne et engasjement for spørsmål knyttet til identitet sett i sammenheng med en utvidet kulturforståelse; hans verk beskriver ofte en følelse av overflod, korrupsjon og aggresjon og reflekterer det han oppfatter som undertoner i vår ”gale verden”. ...

Go

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet