Artists


 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. K
 10. L
 11. M
 12. N
 13. P
 14. R
 15. S
 16. T
 17. W

Charles Ray

f. 1953

I løpet av de siste tretti årene har amerikanske Charles Ray fremstått som en av de mest særegne skikkelsene i kunstverdenen. Men han er ingen outsider. Charles Rays kunst kan hverken plasseres innenfor tradisjonelle kunsthistoriske kategorier, eller tilpasses bestemte kunstgrupper eller bevegelser.

Ray har vært fascinert av formspråket og tematikken i Anthony Caros skulpturer – inkludert det å føye sammen ulike elementer i et kunstverk, og verkets relasjon til rommet som omgir det – og har arbeidet seg snedig gjennom arven fra Minimalismen i sin jakt på ekstra-formalistiske potensialer. Ved å bruke sin egen kropp i den kreative prosessen, og i kunstobjektet per se, skaper han performative skulpturer som generer assosiasjoner som ”strømmer ut” mellom betrakter og kunstverk.

Selv om Ray ikke akkurat "skaper" former, approprierer han heller ikke. Han manipulerer eksisterende former og figurer, som for eksempel bearbeidede readymades eller sitater. Han anvender en syklus av gjentagelser, og med disse lånte og fornyede elementene skaper han spektakulære overraskelser med en uventet manipulering av vekt, skala og persepsjon. Utover førsteinntrykket, og de åpenbare konnotasjonene til kulturelle og sosiale symboler, ligger en mer abstrakt og også mer følsom refleksjon. Det er de nærmest usynlige kreftene som manipulerer betrakterens persepsjon og opplevelse, som danner grunnlaget for Rays verk. De fleste av hans arbeider er konstruert rundt en dobbelthet: med tiden avslører de ofte noe annet enn det de gjorde ved første øyekast. Dette forklarer hvorfor de ofte blir skapt lagvis, både konseptuelt (gjennom et mangfold av betydninger) og materielt (gjennom hva man kan kalle "Matrusjkadukke"-effekten). I avsløringsprosessen oppstår en spennende, for ikke å si urovekkende, opplevelse av fremmedhet. For å reformulere, transformere eller bryte ned den opprinnelige formen og gi den ny mening, lader Ray sine objekter med emosjonell betydning, enten gjennom tiltrekning eller frastøting. I dette storslåtte forvandlingsøyeblikket, som på samme tid er både kognitivt og fysisk, skapes et visst "kinestetisk" aspekt som vi fornemmer i den evige tilstanden av å "bli til".

GBK

Go

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet