Museum - Verk fra Astrup Fearnley Samlingen

Dato
20.06.2000 – 24.09.2000
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Sommerutstillingen blir en presentasjon av noen av samlingens tyngdepunkter og mest kjente verk. Museets nye direktør, Åsmund Thorkildsen, vil gjennom denne nymonteringen både kunne vise de nyeste ervervelser til samlingen og vise Astrup Fearnley samlingen som et Museum.


Tittel på utstillingen blir kort og godt MUSEUM, da dette vil bevisstgjøre de forhold som kunst alltid blir opplevet under. Man ser anderledes på bilder når de inngår i en museumssamling enn når de stilles ut nylagede i et privatgalleri, henger i private hjem eller bestilles som utsmykning. Siden moderne kunst og samtidskunst ofte oppstår i et meningsfullt spill med annen kunst, er museumssamlingen et godt sted å vise noen av disse sammenhengende. Man vet også at den aller nyeste kunsten gjør at man opplever noe eldre kunst med nye øyne. Denne utstillingen vil ta utgangspunkt i dette og ikke bare vise nye arbeider, men også søke å vitalisere noen av de eldre arbeidene i samlingen. Publikums forhold til museet er i dag tvetydig. Man søker både gjenkjennelse og ny bekreftelse ved å oppsøke verk man kjenner og vet at befinner seg i Museet, og man ønsker fornyelse og overraskelser.Dagens museer kan innfri begge disse forhåpningene og MUSEUM vil prøve både å være visuelt stimulerende og å gi noen nye opplevelser til vårt publikum. Sommerutstillingen vil ønske Astrup Fearnley Museets trofaste brukere velkommen og også invitere nye tilskuere til Museet.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet