Jens Johannessen - Allegori - Malerier 1998-2002

Dato
20.10.2002 – 05.01.2003
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Jens Johannessen (f.1934) er en av etterkrigsgenerasjonens viktige kunstnere, og er derfor et naturlig valg i Museets årlige presentasjon av betydelige norske samtidskunstnere. Jens Johannessen er en maler som er seg bevisst maleriets historie og muligheter. Han har utviklet sitt maleriske språk i den kunsthistoriske overgangsperioden mellom et som har vært definert som moderne og postmoderne kunst.

Han er den i norsk kunsthistorie som best har definert maleriet på nytt og løsrevet det fra en meget solid forankret tradisjon. På denne utstillingen presenteres publikum for en rekke av Jens Johannessens arbeider fra perioden 1998-2002.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet