Passasjer - betrakteren som deltaker

Dato
19.01.2002 – 21.04.2002
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Kunst til å gå på? Forsyne seg av? Bevege seg i?

Med utgangspunkt i verker av 26 internasjonale samtidskunstnere tar utstillingen for seg betrakterens rolle i nyere kunst. Vi blir invitert til å berøre, bevege oss i, forsyne oss av eller på annen måte agere i forhold til kunst-verket og blir gitt rollen som en aktiv deltaker eller 'passasjer'. På forskjellig måter utfordres vår tradisjonelle posisjon som en utenforstående, kontemplerende betrakter. Utstillingen søker å tydeliggjøre dette estetiske skiftet slik det kommer til uttrykk i kunst fra 1960-tallet og frem til idag.


Vito Acconci, Carl Andre, George Brecht, Michael Craig-Martin, Liam Gillick, Felix Gonzalez-Torres, Douglas Gordon, Dan Graham, Mona Hatoum, Fabrice Hybert, Donald Judd, Allan Kaprow, Alison Knowles, Piero Manzoni, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Yoko Ono, Gabriel Orozco, Jorge Pardo, Michelangelo Pistoletto, Jason Rhoades, Thomas Struth, Rirkrit Tiravanija, Andy Warhol, Elin Wikström og Andrea Zittel.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet