Ólafur Eliasson: Colour memory and other informal shadows

Dato
24.01.2004 – 02.05.2004
Sted:
Astrup Fearnley Museet (i Dronningensgate 4)

Den islandske kunstneren Ólafur Eliassons arbeider befinner seg i grenselandet mellom natur og teknologi, mellom det organiske og det industrielle. Eliassons kunst har vært omtalt som en slags tekno-romantikk, og han inkluderer ofte moderne teknologi i sin kunst.

Naturen er tilstede som efemere fragmenter, og immaterielle faktorer som temperatur, lukt, smak, luft og magnetiske bølger blir til skulpturelle elementer. Eliasson er fundamentalt opptatt av å skape kunst som stiller spørsmål ved menneskets persepsjon av virkeligheten og arbeidene hans har forbindelser til land art og arkitektur, naturromantikk og naturvitenskap. 

Utstillingen i Astrup Fearnley Museet vil fokusere på Eliassons lysverk. Et stadig tilbakevendende tema i hans kunst er hvordan øyet leser farger, og hvordan betrakteren reagerer emosjonelt på ulike farger. I Room for all Colours, 1998 befinner betrakteren seg i et rom fylt av gult lys som påvirker persepsjonen av andre farger. Verket 360° Room for all Colours, 2002 er en rund lysskulptur hvor publikum mister opplevelsen av rom og perseptiv og får følelsen av å forsvinne i en intens lysopplevelse. Olafur Eliasson har markert seg som en betydelig internasjonal kunstner. I 2003 representerte han Danmark på Venezia Biennalen.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet