Charles Ray - black & white

Dato
16.09.2006 – 17.12.2006
Sted:
Astrup Fearnley Museet

Det er med stor glede Astrup Fearnley Museet for Moderne kunst presenterer utstillingen ”black & white” med den amerikanske kunstneren Charles Ray(f. 1953). Ray har en enestående posisjon i samtidskunsten. De siste 30 årene har han produsert sine særegne arbeider som er rike på referanser til kunsthistorien og samtidige kunstnere, samtidig som de fremstår med en umiskjennelig originalitet. I dag er det få kunstnere som nyter større respekt i kunstverdenen enn nettopp Charles Ray.


Utstillingen har fått tittelen ”black & white”, og ideen om det svart/hvite går gjennom hele utstillingen. Valget av tittel og tematikk har i stor grad bidratt til å klargjøre Rays prosjekt. På samme måte som svart-hvitt-fotografiet kan oppleves som tydeligere enn fargebildet fordi øyet lettere kan konsentrere seg om motivet, vil vi med denne utstillingen rette oppmerksomheten mot kjernen i Charles Rays kunstnerskap. 

Gjennom å introdusere sin egen kropp i den kreative prosessen skapte Ray tidlig ”performative skulpturer” hvor forholdet mellom det kroppslige subjektet og det formale objektet var viktig. Den subjektive tilstedeværelsen og relasjonen mellom skulpturens indre rom har hele tiden vært sentrale aspekter ved hans arbeider. I løpet av 1980- og 90-tallet forsvinner etter hvert kunstnerens fysiske tilstedeværelse fra verkene, men Ray jobber videre med det interne forholdet mellom de skulpturelle elementene. Flere av arbeidene hans tar utgangspunkt i minimalistiske former og formale sitater fra hverdagslivet eller populærkulturen. Ved hjelp av disse lånte elementene skaper Ray spektakulære overraskelser gjennom materialbruk, vekt, størrelse og persepsjon. Mekanismen i Rays arbeider ser ut til å være konstruert rundt en særegen dualitet. Verkene viser seg som regel å være noe annet en det de fremstår som ved første møte. Ofte blir sannheten avslørt i tittelen. Ved på denne måten å vektlegge en absurditet, et komisk aspekt eller ren skjønnhet, åpner Rays arbeider for et nytt møte mellom verk og betrakter. 

Utstillingen rommer arbeider fra begynnelsen av 1970-tallet til helt nye arbeider som vises for første gang. Kuratorerer for utstillingen er Gunnar B. Kvaran og Hanne Beate Ueland. Utstillingen er organisert i nært samarbeid med kunstneren.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet