Tom Sachs: SURVEY - America - Modernism - Fashion

Dato
14.01.2006 – 23.04.2006
Sted:
Astrup Fearnley Museet

Den amerikanske kunstneren Tom Sachs (f. 1966) har i løpet av det siste tiåret markert seg som en betydelig kunstner med et særpreget visuelt språk. I denne utstillingen fokuserer vi på hans bruk av og refleksjon rundt temaet ”brands” eller merkevarer. Utstillingen er delt inn i tre hovedkategorier: Amerika, Modernismen og Mote.


Den første kategorien, med referanser til Sachs’ hjemland, inkluderer verk relatert til det amerikanske samfunnet; presidentembetet, romforskning, hurtigmat, rasisme og våpenbruk. ’Modernismen’ kommenterer den moderne urbanismen, arkitektur og design, med særlig vekt på ideene til arkitekten Le Corbusier. Den tredje kategorien relaterer seg til den verdensomspennende moteindustrien, som influerer våre liv hver eneste dag med strenge krav til utseende og suksess. 

Disse tre kategoriene utgjør Tom Sachs’ personlige studier av menneskenes vilkår i vår moderne tid. Kunstnere stiller kritiske spørsmål ved kjente merkevarer og sosiale fenomener. Disse sosiale og kommersielle ”merkevarene” (Amerika, Modernismen, Mote) er viktige elementer i det som kan oppfattes som moderniteten. Kjennetegnet kan sies å være et stadig ønske om fremgang og suksess som går på bekostning av personlig identitet og utvikling. 

Tom Sachs’ kunstneriske uttrykk kan oppfattes som en skarp kontrast til kravet om effektivitet og ensretting. Hans kunstverk bærer preg av å være hjemmelaget, og materialene er alt fra treverk fra stjålne politisperringer til resirkulerte rør og papp. Rester av lim, skruehoder og sveiseskjøter er synlige, og viser til den personlige prosessen som ligger bak. Tom Sachs’ kunst kan oppfattes som en videreutvikling av modernismens fokus på håndverket og den personlige tilstedeværelsen. Han formidler klare politiske og sosiale standpunkter med en sterk og tydelig stemme.
 
Utstillingen er organisert i nært samarbeid med kunstneren. Kuratorer for utstillingen er Gunnar B. Kvaran, Grete Årbu og Hanne Beate Ueland.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet