Richard Prince - Canaries in the Coal Mine

Dato
20.01.2007 – 29.04.2007
Sted:
Astrup Fearnley Museet

Richard Prince (1949) er en av vår tids mest kjente og respekterte kunstnere, samtidig som han oppfattes som mystisk og hemmelighetsfull. Hans kunstneriske virke omfatter både fotografi, maleri, skulptur, bøker og tekster, skuespill, kuratorvirksomhet og grafisk design. I denne utstillingen har vi i samarbeid med kunstneren valgt å konsentrere oss om maleriet.


Prince’ kunst, og kanskje særlig hans fotografier, er konseptuelt og intellektuelt forankret i sin tids kritiske diskurs, og kan leses som kommentarer til debatten om forfatterens død og tegnets betydning. Samtidig er Prince’ kunst mye mer enn en filosofisk og sosiologisk kommentar, den kan snarere oppfattes som en intelligent syntese av kritisk tenkning og formalistiske transformasjoner som ofte har utgangspunkt i modernismens formspråk eller popkunsten temavalg. Prince’ malerier kan ikke beskrives ut fra enkle og lett forståelige parametere. Hans maleriske univers kan snarere oppfattes som et sted for feilplasseringer, motsetninger og misforståelser. Vi blir utfordret av forvirrende og enigmatisk referanserammer og bildene kan sies å tematisere en rekonstruksjon av virkeligheten eller en fabrikkering av parallelle virkeligheter.

Kunstnere har i lang tid vært drevet til å videreutvikle mediet i sin søken etter å utvikle nye visjoner. Frem til Duchamp, og seinere Warhol, handlet maleriet først og fremst om å skape former og figurer. Men disse to kunstnerne, og mange med dem, har flyttet fokuset til spørsmålet om readymade og appropriasjon. Richard Princes kunst faller innenfor denne tradisjonen. Han arbeider med readymade eller ”stjålne” bilder, som han viderefører i mer komplekse narrative strukturer i sine malerier. Bildene blir derfor ofte fragmenterte, repeterende eller transparente. Vi må også nevne hans bruk av bilder og tekst, en parallell utvikling av to lingvistiske koder, den ene basert i retorikk, den andre i estetikk. Vulgære vitser strekkes ofte over et monokromatisk lerret og forbinder lingvistisk humor med et spill av former, flater og farger.

Repetisjon har alltid spilt en viktig rolle i Prince’ narrative strukturer. I maleriene er det snakk om reprise snarere enn direkte repetisjon. Han gjentar ofte de samme vitsene, de samme vitsetegningene og de samme temaene, men de er alltid litt forskjøvet, litt forskjellige. I disse detaljene finner vi maleren Prince, ikke bare opptatt av den kalkulerte overføringen av bilder, tegn eller objekter, men også en kunstner som er dypt engasjert i utviklingen av en genuin sensibilitet relatert til det maleriske.

Utstillingen viser malerier fra 1980-tallet til helt nye bilder som vises for første gang. Kuratorer for utstillingen er Gunnar B. Kvaran og Hanne Beate Ueland. Utstillingen er organisert i nært samarbeid med kunstneren.

Besøksaddresse: Strandpromenaden 2, 0252 Oslo

© Astrup Fearnley Museet